Prezentacje

Prezentacje 2020-03-13

Przedsiębiorcy chętnie wybierają Szybką Ścieżkę, aby zrealizować nowatorskie projekty. Dowiedz się jak do nich dołączyć.

Już 19 marca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na wyjątkowe warsztaty on-line z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Inteligentny Rozwój).

Pierwotnie warsztaty miały się odbyć w Szczecinie dla kilkudziesięciu przedsiębiorców i naukowców z regionu, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ich formuła została zmieniona. Dzięki temu w spotkaniu będzie mogło uczestniczyć jeszcze więcej osób. Zaplanowane rozmowy indywidualne z ekspertami będą prowadzone przy użyciu telefonów i komunikatorów w oddzielnym pomieszczeniu przy zachowaniu poufności.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie NCBRdlaFirm.pl
Udział jest bezpłatny.


Koło zamachowe gospodarki

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach? Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) dynamizują rozwój innowacyjnej gospodarki. Inwestowanie w nie wiąże się jednak z dużym ryzykiem, a firmom często brakuje środków własnych, żeby sfinansować wszystkie etapy takiego przedsięwzięcia. Dlatego ogromnym zainteresowaniem innowatorów cieszy się Szybka Ścieżka, flagowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którego można pozyskać na ten cel dofinansowanie. Wielu przedsiębiorców i naukowców z woj. zachodniopomorskiego skorzystało już z tego rodzaju wsparcia. Jak skutecznie o te środki aplikować, wyjaśnią kolejnym potencjalnym wnioskodawcom eksperci Centrum właśnie podczas spotkania on-line.

W jego trakcie będzie też można zdobyć wiele praktycznych informacji z obszaru definiowania innowacji, wyznaczania kamieni milowych czy rozmaitych uwarunkowań prawnych. Bo to wszystko ma znaczenie dla przygotowania dobrego wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Asystenci w gotowości

Jedną z nowości prezentowanych podczas warsztatów on-line będzie aplikacja Asystent Budżetowy (asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl). Służy ona do łatwego kwalifikowania kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków POIR. Dzięki niej upewnimy się, co zaliczyć do danej kategorii kosztów B+R, jak poprawnie nazwać wydatki i jak je uzasadnić we wniosku o dofinansowanie. Asystent, którym zainteresowało się już ponad 7 tys. osób, pomoże uniknąć często powtarzających się błędów.

Popularnością wśród wnioskodawców cieszy się też aplikacja edukacyjna Asystent Innowacji (asystentinnowacji.ncbr.gov.pl), która pozwala wstępnie zweryfikować pomysł na projekt B+R pod kątem zgodności z kryteriami POIR.

Szybka Ścieżka w czterech rundach

Budżet najnowszej Szybkiej Ścieżki to 1,2 mld zł. Konkurs, o którym opowiedzą przedstawiciele NCBR, został podzielony na cztery rundy. W dwóch pierwszych, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., na dofinansowanie mają szansę projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Oznacza to, że firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie w każdej z rund: w dwóch pierwszych jako konsorcjanci dużych przedsiębiorstw, a w dwóch ostatnich w konsorcjum z inną małą firmą, z jednostką naukową lub samodzielnie.

Atuty: położenie i kompetencje

Lokalizacja regionu na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, z bezpośrednim dostępem do europejskiego systemu autostrad, zapewnia mu wiele przewag. Pomorze Zachodnie wyłoniło i rozwija sieć Regionalnych Specjalizacji, wśród których znajdują się: biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości oraz turystyka i zdrowie. Z raportu „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.” przygotowanego przez GUS wynika, że największy odsetek środków na B+R w woj. zachodniopomorskim wydatkowano w obszarze nauk inżynieryjnych i technicznych. Dofinansowanie z Szybkiej Ścieżki pozwala tutejszym innowatorom zwiększyć skalę prowadzonych prac B+R i rozwinąć współpracę biznesu ze środowiskami naukowymi.

Pomorze Zachodnie w forpoczcie innowacji

Wśród beneficjentów NCBR znajduje się koszalińskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol dzięki grantom z Szybkiej Ścieżki opracowało ono innowacyjne urządzenie do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego sprężonym powietrzem, ograniczające procesy zagniwania ścieków. Mowa o BTS, czyli Bezemisyjnym Transporcie Ścieków.
Przedstawiciele firmy podkreślają, że wsparcie NCBR to nie tylko pieniądze, pomoc i konsultacje w trakcie prowadzenia projektu. Kolejną wartością wskazaną przez beneficjenta jest fakt, że realizacja jednego nowatorskiego pomysłu rodzi następne

POIR – bogata oferta konkursów  2020 roku

Drugi konkurs Szybka Ścieżka w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Jego budżet poznamy nieco później. Z kolei w konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza na innowatorów już czeka 500 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 14 maja 2020 r. Szybkie Ścieżce dedykowanej branży urządzeń grzewczych wnioski przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 br. Budżet tego konkursu to 200 mln zł. Więcej informacji o nowościach w konkursie Szybka Ścieżka znajduje się pod linkiem: ncbr.gov.pl/szybkasciezka

Łącznie z funduszy POIR w 2020 r. Centrum przeprowadzi kilkanaście konkursów, przeznaczając na dofinansowania projektów co najmniej 2,5mldzłHarmonogramkonkursw NCBR w ramach POIR znajduje się nastronie NCBR – www.ncbr.gov.pl oraz na stronie POIR – www.poir.gov.pl

Pytania dotyczące konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju można zgłaszać w Punkcie Informacyjnym w Warszawie, pod numerami telefonów: 22 39 07 170 lub 22 39 07 191 lub 22 39 07 377, a także pisząc na adres info@ncbr.gov.pl
 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-04-01 14:09
Wszystkich rekordów:

Społeczność