Prezentacje

Prezentacje 2020-06-17

Poznaj nas i daj się poznać!

Temat Programów Ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji jest znany od lat i przez wielu postrzegany jako kluczowy moment w rozwoju kariery naukowej czy biznesu. Jednak są też tacy, którzy z różnych względów nie mieli dotychczas okazji zapoznać się z ich ofertą korzystając np. z finansowania w ramach innych programów komplementarnych.

Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie funkcjonującego w strukturach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie funkcjonującego w strukturach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

W celu przybliżenia szerokiego spektrum możliwości i zrobienia pierwszego kroku we właściwym kierunku zapraszamy do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie (RPK) funkcjonującego w strukturach Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT.

RPK Szczecin jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy Komisją Europejską, przyznającą fundusze na dofinansowanie badań i innowacji a odbiorcami wsparcia – zachodniopomorskimi podmiotami fizycznymi i prawnymi reprezentującymi m.in. świat nauki, sektor przemysłowy (w głównej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa) czy samorząd.

Głównym zadaniem Punktu jest promocja Programów Ramowych UE oraz kompleksowa pomoc w udziale podmiotów naszego województwa w pozyskiwaniu z nich środków finansowych. Działania informacyjno-szkoleniowe, mentoring, identyfikacja odpowiedniego konkursu, poszukiwanie partnerów, konsultowanie wniosku, pomoc w obsłudze administracyjnej pozyskanego projektu czy doradztwo w zakresie dołączania do gremiów KE to tylko część z oferowanych przez nas usług. Tutaj znajdą Państwo również odpowiedź na pytanie: jeśli nie Programy Ramowe UE, to co?

W ramach RPK Szczecin funkcjonuje także Punkt EURAXESS wspierający badaczy w poszukiwaniu możliwości rozwoju kariery w ramach zagranicznych staży, stypendiów oraz wakatów naukowo-badawczych. Jest to właściwe miejsce do zdobycia wiedzy w zakresie administracyjnych i formalnych aspektów mobilności naukowców oraz zbudowania własnego wizerunku naukowego za pośrednictwem odpowiednio dobranych narzędzi.

Funkcjonujący w RCIiTT Regionalny Punkt Kontaktowy jest jednym z jedenastu tego typu jednostek, tworzących od 1999 roku ogólnopolską Sieć działającą wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Warszawie. Podobne sieci doradcze są obecne we wszystkich krajach Zjednoczonej Europy oraz państwach poza Unią Europejską.

Zespół RPK PR UE w Szczecinie tworzą młodzi, doświadczeni ludzie, posiadający wiedzę m.in. z zakresu krajowych i międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych, przygotowywania wniosków projektowych, budowania konsorcjów i sieci kontaktów, rozliczeń formalno-finansowych grantów, Open Access, weryfikacji innowacyjności pomysłu, praw własności intelektualnej, prestiżowego wyróżnienia KE – HR Excellence in Research oraz budowania kariery naukowej.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych z województwa zachodniopomorskiego do kontaktu z nami, w celu nawiązania współpracy oraz skorzystania z oferty trwającego jeszcze Programu Ramowego UE Horyzont 2020 oraz pozyskania informacji w zakresie nadchodzącego, kolejnego programu Horyzont Europa (2021-2027). Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.

Zaufaj nam, a zrobisz milowy krok w karierze naukowej, zostaniesz zauważony w świecie nauki, a twoja jednostka (badawcza, firma) zaistnieje w Europie. Znajdziesz nas w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 20-21. Jesteśmy również do dyspozycji telefonicznie oraz mailowo.

Angelika Łysiak
Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE
RCIiTT ZUT w Szczecinie
e-mail: Angelika.Lysiak@zut.edu.pl
tel.: 91 449 47 23
 

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-06-18 09:26
Wszystkich rekordów:

Społeczność