Prezentacje

Prezentacje 2017-07-18

Pomagamy firmom w rozwoju

Województwo zachodniopomorskie ma ok. 3,7 proc. wkład w PKB całego kraju. Według Marcina Kaczyńskiego, dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Szczecinie, ten udział mógłby być większy, przede wszystkim z racji ogromnego potencjału rozwojowego przedsiębiorstw regionu, ale też dostępności różnych form wsparcia ze strony Banku Zachodniego WBK.

Marcin Kaczyński, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej
Banku Zachodniego WBK w Szczecinie Marcin Kaczyński, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK w Szczecinie

Gdzie kryje się potencjał gospodarczy województwa zachodniopomorskiego?

W regionie prężnie działają przedsiębiorstwa we wszystkich branżach, mamy wielu klientów-liderów w skali ogólnokrajowej. Na pewno cieszy tradycja przemysłu stoczniowego zarówno ze strony podmiotów państwowych, jak i prywatnych, w czym jako Bank Zachodni WBK mamy swój udział. Budowa i remonty statków to coś, co będzie decydowało o sile tego regionu.

W opinii naszych analityków sektora rolnego, ze względu na wyjątkowe na tle całego kraju warunki naturalne, ale też bliskość rynku niemieckiego, Zachodniopomorskie mogłoby stać się także liderem nie tylko produkcji, ale i eksportu żywności – również ekologicznej. W kontekście przyszłości przedsiębiorstw z regionu – bez względu na branżę – przewagą są sprzyjające warunki dla transportu i logistyki. Nie mówię tylko o transporcie wodnym, choć na pewno i dostęp do morza i porty oraz szlaki śródlądowe są najważniejsze. Transport morski ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowej wymiany handlowej, bo obejmuje 90 proc. towarów przeznaczonych na rynki poza UE i 40 proc. towarów eksportowanych do UE. Zresztą położenie blisko Niemiec, całej Europy Zachodniej i Skandynawii jest także ważnym ułatwieniem dla firm, które prowadzą lub planują działalność eksportową.

Czy firmy-eksporterzy są zainteresowani innymi kierunkami?

Bank Zachodni WBK już od trzech lat prowadzi ogólnopolski Program Rozwoju Eksportu (PRE) i na jednym z ostatnich spotkań w Szczecinie przeprowadziliśmy ankietę. Okazało się, że firmy, które myślą o pozaeuropejskich rynkach są zainteresowane Dalekim Wschodem (25 proc.), Afryką (19 proc.), Ameryką Północną (17 proc.) oraz Bliskim i Środkowym Wschodem (17 proc.). To ważne, bo uzależnienie się od jednego rynku zbytu nie jest dobre ani w wymiarze pojedynczej firmy, ani w wymiarze całego województwa. To jeden z głównych tematów konferencji PRE.

O czym jeszcze rozmawiacie z gośćmi konferencji PRE?

Cały Program jest prowadzony w koalicji z partnerami: KUKE, Bisnode i KPMG oraz w ostatniej edycji w Szczecinie ze wsparciem COIE Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego. Wspólnie możemy omówić wiele zagadnień. Pokazujemy też bardzo praktyczne narzędzia, np. portal internetowy SantanderTrade.com, gdzie przedsiębiorca znajdzie informacje o wymianie handlowej ze 185 krajami. Strony serwisu kryją 25 tysięcy raportów, bazy danych importerów / eksporterów, ponad milion ofert i przetargów z całego świata oraz aktualne informacje o ponad 40 tysiącach targów i wystaw w różnych krajach. Są również informacje o regulacjach i zasadach wymiany międzynarodowej.

A czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego w wyjściu na rynki zagraniczne? Jaką pomoc otrzymują?

Przedsiębiorcy obawiają się głównie zmiany kursów walut i niewiarygodnych partnerów biznesowych. Ale też z drugiej strony są narzędzia finansowe, które rozwiązują poszczególne problemy, ułatwiają działalność. Bank Zachodni WBK jest bardzo mocny w obsłudze handlu zagranicznego i pomagamy przedsiębiorstwom na każdym polu. Oferujemy narzędzia minimalizujące ryzyko kursowe, np. forwardy oraz nieco bardziej zaawansowane strategie, jak również narzędzia zabezpieczające obrót, czyli m.in. gwarancje i akredytywy i wiele innych.

Dla firm i korporacji, nie tylko eksportujących, bardzo ciekawym rozwiązaniem jest Multilinia. Może ona obejmować wiele produktów finansowania kapitału obrotowego, w tym kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy i rewolwingowy, kredyt na akredytywy, kredyt na inkaso, limit na akredytywy oraz limit na gwarancje, od dłuższego czasu także faktoring należności. Multilinia jest elastyczna także dlatego, że może być wykorzystywana przez wszystkie lub wybrane podmioty z grupy kapitałowej, można w nią włączyć dowolną liczbę produktów i może być ona otwierana dla różnych walut.

A czy bank jest otwarty na finansowanie projektów innowacyjnych?

Tak. Pomaganie firmom w rozwoju to nasze motto, a w epoce przemysłu 4.0 nie ma rozwoju bez innowacji. Wspieranie absorpcji środków unijnych przez polskie firmy to kolejna oś naszej strategii. Na naszej platformie iBiznes24 – która notabene jest jedną z najbardziej zaawansowanych na rynku – udostępniamy rzecz unikalną, tj. specjalny portal unijny z narzędziem pozwalającym dopasować najbardziej adekwatne dla firmy programy. Potrzeby firm zainteresowanych dotacjami unijnymi BZ WBK adresuje także poprzez szkolenia dla firm, konferencje, śniadania oraz wsparcie via doradca. Jako instytucja finansowa oferujemy infrastrukturę bankową dla realizacji inwestycji oraz narzędzia finansowania (kredyty unijne, promesy, kredyty technologiczne, akredytywy, rachunki pomocnicze i inne).

Naszą silną obecność w regionie potwierdza udział w inicjatywie Jessica, w ramach której BZ WBK SA pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich. Dzięki środkom z tego funduszu zrealizowano na preferencyjnych warunkach 8 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 80 mln zł. Wracające środki z tych inwestycji będą reinwestowane w nowe projekty.

Bank Zachodni WBK jest jedną z czołowych instytucji finansowych obsługujących firmy i korporacje. Zapewniamy pełną obsługę, przy czym zasadą jest, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dopasować się do profilu przedsiębiorstwa i jego specyficznych potrzeb. Jesteśmy bardzo silnie obecni w regionach i tak też jest w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, gdzie pracują zespoły bankierów, ryzyka oraz wsparcia produktowego. Nasi bankierzy są do dyspozycji w Szczecinie, Koszalinie oraz Zielonej Górze.

Od niedawna rozmowy z naszymi klientami prowadzimy m.in. w nowej siedzibie Centrum Bankowości Korporacyjnej w Szczecinie, do której serdecznie zapraszam.


Bank Zachodni WBK
Centrum Bankowości Korporacyjnej:
Piastów Office Center, Budynek A
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

artykuł promocyjny

 

aktualizowano: 2017-07-18 08:00
Wszystkich rekordów:

Społeczność