Prezentacje

Prezentacje 2018-05-09

Nauka i biznes po obu stronach granicy

Skąd wziąć pracowników dla polskich i niemieckich firm? Jak zachęcić młodych do zakładania start-upów po obu stronach granicy? M.in. te problemy rozwiązać ma projekt, który wspólnie zrealizują Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Stralsund, Hochschule für nachhaltige Entwicklung w Eberswalde oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Uckermark.

W efekcie projektu studenci i praktykanci uzyskają możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich
przedsiębiorstw z sektora MŚP w rejonie przygranicznym. Takich jak firmy, które ulokowały swój biznes na terenach
inwestycyjnych w Schwedt nad Odrą (na zdjęciu). /fot.: fot. ICU GmbH / W efekcie projektu studenci i praktykanci uzyskają możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich przedsiębiorstw z sektora MŚP w rejonie przygranicznym. Takich jak firmy, które ulokowały swój biznes na terenach inwestycyjnych w Schwedt nad Odrą (na zdjęciu). /fot.: fot. ICU GmbH /

Przedsięwzięcie o nazwie „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” rozpocznie się 1.09.2018 i potrwa do 31.08.2020. Projekt dofinansowany jest w 85 proc. z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia–Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jego pomysłodawcy wyszli od analizy zjawisk, z którymi borykają się regiony polsko-niemieckiego pogranicza: zmiany demograficzne, wyjazdy młodzieży do dużych metropolii, problemy z pozyskiwaniem inwestorów, trudności ze znalezieniem umiejętności niezbędnej dla podjęcia dobrze płatnej pracy przez uczniów oraz kłopoty firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Ich zdaniem, dzięki innowacyjnym metodom transgranicznej współpracy będzie można uzyskać już na wczesnym etapie związanie studentów z regionem, jak również wypracować rozszerzoną ofertę możliwości wymiany i nawiązania kontaktów pomiędzy polskimi a niemieckimi studentami. Rezultatem ma być zapewnienie lokalnej gospodarce młodego pokolenia specjalistów przy pomocy ukierunkowanego oraz dostosowanego do potrzeb wsparcia i wykształcenia. Jak ma to wyglądać w praktyce? W efekcie projektu studenci i praktykanci uzyskają możliwość bliższego poznania polskich i niemieckich przedsiębiorstw z sektora MŚP w rejonie przygranicznym. W planach jest do 24 wizyt w firmach po polskiej i niemieckiej stronie. Projekt obejmuje również zajęcia oraz warsztaty, które pomagać mają studentom w przygotowaniu się do tego, aby potrafili zakładać start-upy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Mają obejmować one wiele dyscyplin, w tym elementy prawa i zarządzania. Atutem projektu ma być ponadto dobrze ułożony model współpracy i wymiany wiedzy między szkołami wyższymi, samorządami i firmami.

Partnerem projektu jest Investor Center Uckermark (ICU GmbH) – spółka z siedzibą w przygranicznym Schwedt nad Odrą, znana polskim przedsiębiorcom m.in. z usług nieodpłatnego wsparcia w zakresie informacji i kontaktów niezbędnych do założenia firmy we wschodniej Brandenburgii. ICU GmbH posiada różne doświadczenia wynikające z realizacji projektów gospodarczych i marketingu regionalnego oraz pomaga osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Z doświadczeń tych czerpać będą wszyscy partnerzy projektu. – Jesteśmy bardzo zainteresowani zacieśnianiem polsko-niemieckiej współpracy pomiędzy organami administracji, szkołami wyższymi oraz biznesem. Dzięki położeniu na obszarze przygranicznym współpraca z Polską należy do nieodzownych warunków codziennego funkcjonowania – przekonuje Silvio Moritz, prezes Investor Center Uckermark.

  
   Osoba do kontaktu w języku polskim:

   Anna Gazdecka
   ICU Investor Center Uckermark GmbH

   Berliner Straße 52e
  16303 Schwedt/Oder
   tel. +49 33 32 53 89 71
   tel. kom. +49 151 27084386
   gazdecka@ic-uckermark.de
 
  www.ic-uckermark.deICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
info@ic-uckermark.de
ic-uckermark.de/pl/home.html

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia–Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 

artykuł promocyjny


 

aktualizowano: 2018-05-09 12:12
Wszystkich rekordów: