Prezentacje

Prezentacje 2018-03-16

Logistyczny węzeł Europy

Region Berlin-Brandenburgia jest jednym z centralnych punktów na mapie europejskiego systemu transportowego. Trzy z sześciu korytarzy unijnej, multimodalnej sieci TEN-V, autostrady, lotniska, szlaki wodne i kolejowe stwarzają ogromne możliwości dla działających na tym obszarze firm i inwestorów. Ale nie brakuje też wyzwań. 

Terminal we Frankfurcie nad Odrą po rozbudowie w latach 2016-2017 podwoił przeładunki do około 115 tys. standardowych kontenerów (TEU) /fot.: copyright © ICOB / Terminal we Frankfurcie nad Odrą po rozbudowie w latach 2016-2017 podwoił przeładunki do około 115 tys. standardowych kontenerów (TEU) /fot.: copyright © ICOB /

Berlin-Brandenburgia i Brandenburgia Wschodnia tworzą już teraz jedną z najważniejszych lokalizacji logistycznych w Niemczech. W sektorze transportu i logistyki zatrudnionych jest tam ponad 180 tys. osób. W regionie produkuje się, składuje, montuje, przeładowuje i transportuje miliony ton towarów. Systematycznie zwiększa się ruch drogowy. Na ten wzrost niebagatelny wpływ ma m.in. dobra passa transportu lądowego do i z portów morskich. W ciągu ostatnich 15 lat globalizacja gospodarki światowej napędzała dynamiczny wzrost transportu morskiego. Również węzeł logistyczny Berlin-Brandenburg znacznie skorzystał na tym rozwoju, czego przejawem jest m. in. pozycja drogowo-kolejowego terminalu kontenerowego we Frankfurcie nad Odrą eksploatowanego przez notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych gdyńską spółkę PCC Intermodal. Obsługujący obecnie 36 pociągów tygodniowo terminal we Frankfurcie nad Odrą łączy porty w Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie, Duisburgu, Antwerpii i Gdańsku oraz ważny hub w Poznaniu. To z niego odbywa się ich transport ładunków do Warszawy i Brześcia. Po rozbudowie o tor podsuwnicowy przeław dunek towarów w latach 2016-2017 podwoił się do około 115 tys. standardowych kontenerów (TEU).


Terminal kontenerowy we Frankfurcie nad Odrą / copyright © Kuhnert Medien

Autostrada A12

W celu zapewnienia dalszego rozwoju sektora transportowo-logistycznego Izba Przemysłowo- Handlowa Brandenburgii Wschodniej reprezentująca interesy 39 tys. przedsiębiorstw w regionie, wspiera kluczowe projekty rozbudowy infrastruktury kolejowej, drogowej i wodnej. Jednym z nich jest autostrada A12 pomiędzy obwodnicą Berlina (A10) a granicą z Polski koło Frankfurtu nad Odrą, stanowiąca najważniejsze połączenie drogowe w korytarzu TEN-T „Morze Północne – Morze Bałtyckie”. Jest to druga pod względem ważności płatna trasa w międzynarodowym ruchu towarowym w Niemczech. Na przykład tylko w 2017 r. naliczono tu ponad 3,6 mln uiszczających opłaty drogowe ciężarówek. Prognoza 43 tys. pojazdów dziennie na 2030 r. została wyraźnie przekroczona już w 2014 r., osiągając średnią 47,6 tys. pojazdów. W związku z tym konieczna jest rozbudowa autostrady do sześciu pasów. Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej aktywnie uczestniczy przeław dyskusji na temat federalnego planu tras komunikacyjnych i wspiera działania lobbingowe na rzecz przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej, dążąc do tego, aby lokalne warunki w regionie odpowiadały wymaganiom przyszłości.


Na autostradzie A12 tylko w 2017 r. naliczono ponad 3,6 mln uiszczających opłaty drogowe ciężarówek. Konieczna jest rozbudowa autostrady do sześciu pasów – przekonuje Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej / copyright © Kuhnert Medien

Linia kolejowa Berlin – Angermünde – granica polsko-niemiecka – Szczecin

Kolejnym przedsięwzięciem wspieranym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Brandenburgii Wschodniej jest rozbudowa linii kolejowej znajdującej się w sieci bazowej sieci transeuropejskich. Zdaniem tej organizacji po podpisaniu w grudniu 2012 r. między Niemcami a Polską traktatu mającego na celu rozbudowę połączenia kolejowego między Berlinem a Szczecinem do 2020 r., należy teraz jak najszybciej zająć się dwutorową rozbudową tej linii. Jest na niej obecnie jednotorowy i dotychczas niezelektryfikowany odcinek długości 30 km między Passow w Niemczech a granicą polsko-niemiecką. Niestety, na zlecenie rządu federalnego niemiecka kolej planuje jedynie modernizację i elektryfikację przy pozostawieniu wyłącznie jednego toru. Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej podpisała wraz z innymi partnerami petycję do niemieckiego Bundestagu w sprawie postulatu o dwutorową rozbudowę i elektryfikację tej linii.

Ponadregionalne drogi wodne

Federalna sieć dróg wodnych ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw w regionie Berlina i Brandenburgii. Korzystanie z transportu śródlądowego przyczynia się do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz umożliwia przeniesienie obiegu towarów z dróg kołowych. Jednak nowa, planowana przez Federalne Ministerstwo Transportu kategoryzacja federalnych dróg wodnych zerwie połączenia w sieci wschodnioniemieckich szlaków tego rodzaju. Będzie to miało daleko idący, negatywny wpływ zarówno na branżę żeglugową regionu, jak i na niezbędną integrację polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego. Istotne inwestycje – jak na przykład przy rozbudowie podnośni statków w Niederfinow – nie przyniosą pożądanego efektu ze względu na brak dalszych koniecznych inwestycji. Izby Przemysłowo-Handlowe Niemiec Wschodnich domagają się od rządu federalnego rzetelnej i przyszłościowej polityki dotyczącej dróg wodnych. Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej współpracuje również z polskim Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na rzecz poprawy warunków żeglugowych na Odrze pomiędzy Opolem i Świnoujściem.   

Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki  Sektor logistyczny jest od lat jednym z najważniejszych sektorów w Brandenburgii. Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej zaprasza spedytorów, załadowców, specjalistów transportowych i zainteresowane firmy na Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki w Erkner. To tradycyjne już, jednodniowe forum branżowe skierowane jest do polskich i niemieckich uczestników. Są oni informowani m. in. o aktualnych planach, projektach i zmianach w sektorze transportowo-logistycznym po obu stronach Odry oraz kwestiach polityczno-gospodarczych w obu krajach. Po południu polsko-niemiecka giełda kooperacyjna oferuje możliwość spotkania się z potencjalnymi partnerami biznesowymi i przedyskutowania możliwości współpracy.   

Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki rozpoczyna się w środę 4 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w Bildungszentrum Erkner e. V., Seestraße 39, za udział w wydarzeniu pobierana jest opłata w wysokości 30,00 euro. Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się, prosimy o kontakt z panią Anettą Poethke, tel. 0049 335 5621-1343 lub mail: poethke@ihk-ostbrandenburg.de.

Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki

Sektor logistyczny jest od lat jednym z najważniejszych sektorów w Brandenburgii. Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej zaprasza spedytorów, załadowców, specjalistów transportowych i zainteresowane firmy na Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki w Erkner. To tradycyjne już, jednodniowe forum branżowe skierowane jest do polskich i niemieckich uczestników. Są oni informowani m. in. o aktualnych planach, projektach i zmianach w sektorze transportowo-logistycznym po obu stronach Odry oraz kwestiach polityczno-gospodarczych w obu krajach. Po południu polsko-niemiecka giełda kooperacyjna oferuje możliwość spotkania się z potencjalnymi partnerami biznesowymi i przedyskutowania możliwości współpracy.   

Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki rozpoczyna się w środę 4 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w Bildungszentrum Erkner e. V., Seestraße 39, za udział w wydarzeniu pobierana jest opłata w wysokości 30,00 euro. Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się, prosimy o kontakt z panią Anettą Poethke, tel. 0049 335 5621-1343 lub mail: poethke@ihk-ostbrandenburg.de.artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-03-16 08:28
Wszystkich rekordów: