Prezentacje

Prezentacje 2021-12-16

Kongres Klastrów Polskich

5 i 6 listopada w Szczecinie odbył się 7 Kongres Klastrów Polskich, którego organizatorami byli: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia. Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027”. Eksperci dyskutowali na temat finansowania rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie związanym z COVID-19. Wydarzenie przeprowadzono w formule hybrydowej: stacjonarnie oraz on-line.

Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości na Kongresie Klastrów /fot.: ZIELONA CHEMIA / Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości na Kongresie Klastrów /fot.: ZIELONA CHEMIA /

Konferencję otworzył prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski, który stwierdził: – Tegoroczny kongres w dużej mierze jest poświęcony zagadnieniom współpracy nauki z gospodarką, zagadnieniom związanym z funduszami inwestycyjnymi, europejskimi oraz wszelkiego rodzaju funduszami, które służą wspieraniu rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw. Nie zabraknie też tematów dotyczących przemysłu 4.0, digitalizacji i zielonego ładu, co jest dziś istotą polityki gospodarczej UE oraz Polski.

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje plenarne: „Nowa perspektywa finansowa, finansowanie innowacji, badań i rozwoju, fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” oraz „Rola regionów w finansowaniu innowacji w latach 2021-2027”. Następnie miało miejsce wydarzenie pn. „Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości”, przeprowadzone przez dr. Piotra Kryjoma, przedstawiciela Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Poruszono nań tematy związane z innowacyjnością w kontekście kompetencji przyszłości, czyli nowych źródeł konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzmocnienia globalnej konkurencyjności klastrów. Drugi dzień rozpoczęto od tematu: „Krajowe Klastry Kluczowe. Działanie 2.3.7 (w tym certyfikaty europejskie), pilotaż i przyszłość finansowania KKK”. Następnie poruszono zagadnienia związane z championami polskiej gospodarki - szansą na rozwój firm i nauki dzięki silnym krajowym liderom. Na zakończenie dyskutowano nad tematem Zielonego Ładu UE, jego konsekwencji dla sektorów i potrzeby innowacji.

AG 

artykuł promocyjny

 

aktualizowano: 2021-12-17 09:20
Wszystkich rekordów:

Społeczność