Prezentacje

Prezentacje 2020-04-22

Kapitał intelektualny dla biznesu

Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o absolwentach i kadrze naukowej, nowościach w dydaktyce i rozbudowie infrastruktury. 

Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Prof. Krzysztof Okarma, dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Ostatnio głośno jest o Wydziale Elektrycznym ZUT. Niedawno uczelnia podpisała umowy z firmami reprezentującymi biznes energetyczny, które realizować będzie państwa wydział.

Wydział odnowił dużą umowę ze spółką Energo-Complex z siedzibą w Piekarach Śląskich o współpracy naukowo-badawczej w zakresie diagnostyki transformatorów. Innym przykładem może być podpisana w sierpniu ub. roku przez naszą uczelnię umowa z firmą Enea Operator.

Wydział Elektryczny stara się być blisko przemysłu i rzeczywistych problemów, które dotykają przedsiębiorców z regionu i spoza niego. Aktywność naszych pracowników badawczych jest doceniana przez partnerów przemysłowych, którzy efektywnie z nami współpracują przy projektach związanych z rozwojem technologii. Jeśli chodzi o Energo-Complex, jest to modelowa współpraca, ponieważ korzyści są obopólne: pracownicy naukowi mają możliwość realizacji badań na rzeczywistych danych i to się przekłada na habilitacje, doktoraty i publikacje naukowe. Z drugiej zaś strony spółka ma zaplecze w postaci kapitału intelektualnego i badawczego, z którego też korzysta.

Waszych absolwentów i pracowników naukowych można spotkać w różnych miejscach w kraju i za granicą.

Tak. Dla przykładu Patryk Urban jest przewodniczącym IEEE Photonics Poland – sekcji polskiego oddziału prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej inżynierów Elektryków i elektroników. Ma on za sobą wiele lat pracy w firmie Ericsson w Szwecji, która jest światowym liderem rozwiązań telekomunikacyjnych. Niedawno zatrudniliśmy na wydziale dr. hab. Konrada Woronowicza, który z kolei wiele lat pracował w kanadyjskim Bombardierze, znanej na całym świecie firmie branży lotniczej. W maju odwiedził nas wyjątkowy absolwent prof. Janusz Konrad, który na co dzień pracuje w Boston University. Jeździ on po całym świecie z wykładami w ramach prestiżowego programu IEEE dla najlepszych naukowców. Jako ciekawostkę podam, że naszym absolwentem jest np. Michał Gogol, asystent trenera siatkarskiej reprezentacji Polski Vitala Heynena.

Nasi profesorowie działają aktywnie w gremiach pozauczelnianych: profesor Ryszard Pałka w krajowej Radzie Doskonałości Naukowej, a także w Radzie Uczelni ZUT, dwaj inni: Stefan Domek i Zbigniew Emirsajłow obok prof. Pałki są też wybierani do ogólnopolskich komitetów PAN.

Rozbudowujecie też infrastrukturę badawczą.

W ostatnim roku zbudowaliśmy nowe laboratoria i unowocześniliśmy istniejące na łączną kwotę prawie 3 mln zł, w tym system spektroskopii i obrazowania terahercowego za prawie 1,8 mln ze środków konkursowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki budujemy zespół laboratoriów, w tym m.in. certyfikowane laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej na potrzeby przedsiębiorców. Środki na ten cel pochodzą z projektu regionalnego Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej. Uczestniczymy też w projektach TECHMATSTRATEG z zakresu technologii fotonicznych, a także Miniatura czy NAWA.

Stosujecie nowoczesne podejście do dydaktyki.

W ramach kształcenia staramy się na wydziale wspierać wszelkie działania projakościowe z wykorzystaniem systemów informatycznych, które są inspirowane naszymi wcześniejszymi doświadczeniami. Zresztą zawsze staraliśmy się być wiodącym wydziałem, jeśli chodzi o informatyzację działań na uczelni. W efekcie wsparcia kół naukowych zdobyliśmy m.in. II miejsce w międzynarodowych zawodach Robotic Arena oraz Bałtyckich Bitwach Robotów. Nasi studenci brali też udział w konkursie NASA International Space Apps Challenge. Dwóch naszych studentów pierwszego roku uczestniczy w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Szkoła Orłów. Hanna Gałuszka, studentka kierunku automatyka i robotyka zdobyła prestiżowe stypendium Fundacji Perspektywy w ramach programu „Nowe Technologie dla Dziewczyn, gdzie na jedno miejsce aplikowały 24 kandydatki. Na wybranych zajęciach prowadzimy wspólne projekty i zajęcia z partnerami przemysłowymi w ramach Akademii Siemensa, IoT Step by Step z firmą Tieto czy też Akademii testowania z firmą Gryftec.

A co planujecie w najbliższej przyszłości?

Na pewno nadal będziemy nasz wydział unowocześniać. Mamy w planach pewne działania modernizacyjne sal wykładowych w budynku przy ul. 26 Kwietnia oraz zabytkowego budynku przy ul. Sikorskiego. Wracając do dydaktyki, powiem o tym, że już niedługo wspólnie z wydziałem Informatyki uruchamiamy projekt App LABO, który poszerzy kompetencje studentów. Dodam w tym miejscu, że jednym z ostatnich osiągnięć naszego Wydziału była pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskana na najdłuższy możliwy okres 6 lat dla dwóch naszych najstarszych kierunków studiów: elektrotechniki oraz automatyki i robotyki.

Z kolei teleinformatyka – trzeci nasz kierunek studiów, również na dobre zadomowiła się już w świadomości otoczenia przemysłowego. Kluczowym elementem dalszego funkcjonowania wydziału na pewno będzie ewaluacja dyscyplin naukowych, skutkująca przyznaniem nowej kategorii, która będzie miała miejsce za rok o tej porze. Intensywnie pracujemy w kierunku uzyskania co najmniej kategorii B+, bez której dalszy rozwój naukowy pracowników wydziału byłby utrudniony. Od tego zależy utrzymanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, czy wnioskowanie o nadanie tytułu profesora, a także finansowanie rozwoju naukowego.

Chcemy być dalej wydziałem dobrze postrzeganym na zewnątrz, ale także silnym naukowo. Stąd ważna jest współpraca z partnerami przemysłowymi, która też jest istotnym elementem oceny.

Dziękujemy za rozmowę.


Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin
Tel.: +48 91 449 41 13
we.zut.edu.pl

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-04-22 12:25
Wszystkich rekordów:

Społeczność