Prezentacje

Prezentacje 2020-10-06

Kampus Innowacji w Schwedt nad Odrą

Rozpoczęły się prace koncepcyjne nad stworzeniem jednego z największych projektów z zakresu rozwoju gospodarki i przemysłu w rejonie przygranicznym. Inicjatorzy – miasto Schwedt nad Odrą oraz największe przedsiębiorstwa z tego regionu – rafineria PCK, Leipa, Butting i Verbio zapraszają do współpracy szczecińskie firmy i uczelnie.

Wstępna koncepcja kampusu zakłada stworzenie m.in.
przestrzeni biurowych, coworkingu, laboratoriów,
zaplecza produkcyjnego i konferencyjnego. /fot.: INVESTOR CENTER UCKERMARK / Wstępna koncepcja kampusu zakłada stworzenie m.in. przestrzeni biurowych, coworkingu, laboratoriów, zaplecza produkcyjnego i konferencyjnego. /fot.: INVESTOR CENTER UCKERMARK /

– Celem jest stworzenie sieci współpracy, nawiązanie kontaktów z uniwersytetami i szkołami wyższymi w Berlinie, Brandenburgii i Polsce, przyciągnięcie nowych firm, start-upów i uruchomienie działalności w Schwedt nad Odrą. Chodzi o stworzenie ścisłych powiązań pomiędzy przemysłem a uczelniami z regionu w celu przyciągnięcia pilnie potrzebnych wykwalifikowanych pracowników i rozwój innowacji.

Zależy nam przy tym na rozwoju form kształcenia zawodowego odpowiednich do specyfiki pracodawców przemysłowych, którzy obecni są w Schwedt – mówi Silvio Moritz, dyrektor zarządzający Investor Center Uckermak (ICU). To właśnie ICU otrzymało od miasta Schwedt nad Odrą zadanie realizacji projektu pt. „Kampus Innowacji” i powołało w tym celu trzyosobową grupę specjalistów ds. rozwoju projektu w składzie: Hannah Ellermann, Juliane Roloff i Aleksander Buwelski. Dla rozwoju kultury innowacyjności niezwykle ważne jest, aby podmioty uczestniczące w projekcie pochodziły z różnych środowisk i obszarów działalności. Stąd kierownictwo projektu rownież jest zróżnicowane. Hannah Ellermann pochodzi z Berlina, a wiele lat spędziła we Francji oraz Londynie, gdzie ukończyła London School of Economics. Aleksander Buwelski natomiast posiada duże doświadczenie zdobyte w wielu miastach Polski, a jego znajomość uwarunkowań Szczecina i całego obszaru metropolii daje gwarancję otwartych drzwi kampusu dla naukowców i firm szczecińskich.


mat. INVESTOR CENTER UCKERMARK


mat. INVESTOR CENTER UCKERMARK


mat. INVESTOR CENTER UCKERMARK


Zespół rozwoju projektu „Kampus Innowacji” łączy specjalistów z różnym doświadczeniem. Na zdjęciu: Aleksander Buwelski, Juliane Roloff i Hannah Ellermann | fot. INVESTOR CENTER UCKERMARK

– Widzimy cztery centralne obszary działań w ramach przygotowania do utworzenia kampusu. Pierwsze to określenie obszarów technologicznych, którym poświęcony będzie kampus, opracowanie materiałów marketingowych oraz udział w targach i konferencjach w celu popularyzacji i promocji projektu – informuje Silvio Moritz. W drugim polu działania należy określić potencjał innowacyjny i potrzeby firm oraz określić wspólne treści szkoleniowe, badawczo- rozwojowe, jak również wielojęzyczne oferty edukacyjne i kierunki kształcenia zawodowego – głównie w dziedzinie inżynierii procesowej. W tym zakresie ICU jest wspierane przez Fraunhofer Institut IFF w Magdeburgu, którego pracownik, Juliane Roloff, wspiera zespół projektowy i jest przede wszystkim odpowiedzialna za uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Schwedt nad Odrą. Ponadto w ramach Kampusu mają powstać laboratoria, w których będzie możliwość prowadzenia realnych badań oraz tworzenie prototypów. Trzeci obszar działania przewiduje bezpośrednie przygotowanie kampusu. Należy określić jego założenia funkcjonalne i cele oraz opracować strukturę jego budowy i dalszego funkcjonowania.

– Czwarte pole działania jest obszarem wewnętrznym i służy przede wszystkim do kontroli jakości i zarządzania projektem, dzięki czemu możemy określić w trakcie realizacji projektu, czy jesteśmy na właściwej drodze – wyjaśnia dyrektor zarządzający ICU. – Do tego celu udało nam się pozyskać jako partnera firmę Regionomica GmbH z Berlina. Regularne konferencje, prezentacje i sprawozdania mają zapewnić niezbędny przepływ informacji i kontroli.

Planowana lokalizacja kampusu to obszar dawnego kąpieliska w pobliżu fabryki papieru Leipa oraz planowanego parku przemysłowego Kuhheide. Oprócz powierzchni biurowej dla nowych firm i start-upów oraz laboratoriów powstaną tam również hale produkcyjne. Nie zabraknie przestrzeni do prowadzenia szkoleń, konferencji i prezentacji. Dodatkowo kampus będzie zapewniał miejsca noclegowe i gastronomiczne oraz powierzchnie coworkingowe. Na stworzeniu kampusu skorzysta istniejący już park przemyslowy rafinerii PCK, w którym działa 80 firm. Działa tam np. cyfrowe centrum kompetencyjne, w którym mieszczą się firmy zajmujące się w szczególności bezpośrednią obsługą bazy danych rafinerii. Istnieje więc baza do dalszego rozwoju obszaru IT. W przyszłości planowane jest stworzenie połączenia kolei zakładowej między kampusem a parkiem przemysłowym. To unikalne podejście dające efekt synergii wpisuje się w udaną strategię miasta Schwedt nad Odrą, która zmierza do podnoszenia potencjału innowacyjnego w przedsiębiorstwach i tworzenia niezbędnych do tego warunków.

– Jesteśmy strategicznie usytuowani na osi łączącej dwa obszary metropolitalne: Berlin i Szczecin z ich ogromnym potencjałem naukowym. Dlatego bardzo ważna jest dla nas współpraca transgraniczna przy projektowaniu koncepcji merytorycznej kampusu. Szczecin może odegrać znaczącą rolę w rozwoju naszego ośrodka gospodarczego, podobnie jak Instytut Hasso-Plattner- -Institut w Poczdamie wpływa na rozwój mnniejszych miast w Brandenburgii – mówi Silvio Moritz.

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
www.ic-uckermark.de/pl/home.html
info@ic-uckermark.de

 

artykul promocyjny

aktualizowano: 2020-10-06 14:23
Wszystkich rekordów:

Społeczność