Prezentacje

Prezentacje 2018-10-02

Finansowe perpetuum mobile dla regionu

Najnowsze instrumenty finansowe stworzone dzięki Zachodniopomorskiemu Funduszowi Rozwoju (ZFR) pozwolą na wsparcie kilkuset zachodniopomorskich przedsiębiorców. W jaki sposób? Wyjaśnia Renata Zaremba, wiceprezes ZARR S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych.

- Dla nas jako instytucji niezwykle ważne jest kierowanie kompleksowego wsparcia do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców, tworzymy takie programy  i produkty, by każdy znalazł coś dla siebie. Ważni są dla nas także ci, którzy dopiero myślą o swojej karierze zawodowej, planują np. rozpoczęcie własnej działalności albo wprowadzają innowacyjność w sektorze MŚP. Wiemy, że dotacje unijne będą w coraz większym stopniu ograniczane kosztem zwrotnych instrumentów finansowych, dlatego chcemy stworzyć możliwość rozwoju przedsiębiorców przy jak najniższych kosztach operacyjnych np. zwiększając ich zdolność kredytową poprzez poręczenia kredytowe - mówi Renata Zaremba.

Na dowód działań skierowanych do przedsiębiorców, wiceprezes ZARR podaje wiele ciekawych i rzeczowych przykładów, wśród których jest Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju (ZFR). ZFR to fundusz wydzielony w ramach ZARR do wdrażania instrumentów finansowych, który pozwala adaptować ich parametry do zmieniających się uwarunkowań  zewnętrznych w taki sposób, aby aktywnie wspierać projekty inwestycyjne, zwiększające innowacyjne rozwiązania w sektorze MŚP.

W sierpniu br., po przeprowadzonej procedurze przetargowej, ZARR wyłoniła i podpisała umowę z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. na kwotę 5 mln zł w ramach produktu finansowego „Reporęczenie”. Poręczenia oferowane prze ARMS stanowią dodatkowe zabezpieczenie do kredytów bankowych lub umów leasingu, udzielonych na warunkach rynkowych. Dodatkowo obecnie trwają prace przygotowawcze do podpisania kolejnych dwóch umów w ramach produktu „Reporęczenie”. W najbliższych tygodniach zostaną podpisane umowy z Funduszem Pomerania Sp. z o.o. na kwotę 30 mln zł i wsparcie 160 przedsiębiorców oraz z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych SA na kwotę 15 mln zł i wsparcie 100 przedsiębiorców.

O ZFR mówi się, że jest dla regionu finansowym perpetuum mobile, ponieważ zwrócone przez przedsiębiorców pieniądze będą służyły kolejnym podmiotom.

- Ważne jest, by w danej chwili umieć wykorzystać swoje możliwości, dostrzegać zmiany w otoczeniu gospodarczym i reagować na potrzeby przedsiębiorców. Zarząd naszego Województwa już 10 lat temu podjął odważną decyzję o realizacji inicjatyw JEREMIE i JESSICA. Środki te wsparły w naszym regionie już ponad 6,2 tys. przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje na 2,5 mld zł. Obecnie środkami zwróconymi przez dotychczasowych beneficjentów zarządza ZARR. Naszym celem jest zbudowanie silnej jednostki finansowej w regionie. Na bieżąco monitorujemy zmieniającą się sytuację rynkową i dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorcami, nasza oferta produktowa jest dopasowana do dynamicznie zmieniających się lokalnych potrzeb – podkreśla Renata Zaremba.


Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

tel. 91 488 24 88
zarr.com.pl

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2018-10-04 18:38
Wszystkich rekordów:

Społeczność