Prezentacje

Prezentacje 2017-10-01

Dobra dekada Zielonej Chemii

Zachodniopomorski klaster chemiczny w listopadzie świętować będzie 10-lecie istnienia. Na przestrzeni tych 10 lat liczba członków klastra przekroczyła 150 firm skupionych w Stowarzyszeniu. W tym czasie organizacja zrealizowała ponad 16 projektów krajowych i międzynarodowych łączących biznes z nauką.

Spotkanie inicjatywy BIOPEN z udziałem przedstawicieli Zielonej Chemii /fot.: mat. Klaster Zielona Chemia / Spotkanie inicjatywy BIOPEN z udziałem przedstawicieli Zielonej Chemii /fot.: mat. Klaster Zielona Chemia /

Było w tym 9 projektów międzynarodowych - w ramach inicjatywy Cornet, 7 Programu Ramowego oraz inicjatyw COSME i Bio-Based Industries Komisji Europejskiej.

Klaster Zielona Chemia jako jedyny w województwie i jako jeden z 16 w Polsce otrzymał tytuł Krajowego Klastra Kluczowego (w pierwszej edycji tego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju).

- Jesteśmy jako Klaster liderem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pod względem liczby zrealizowanych projektów łączących naukę i przemysł – właśnie w ramach międzynarodowej inicjatywy CORNET. Natomiast w ostatnim Benchmarkingu Klastrów przeprowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) nasz klaster uplasował się na jednym z czołowych miejsc w Polsce - mówi Jacek Drożdżal, prezes Zielonej Chemii.

Ostatnio klaster skupia się na szerszej pomocy firmom członkowskim w ekspansji na rynki zagraniczne. W tym celu zorganizował misje gospodarcze na Ukrainę, Niemiec, Danii, Kolumbii i na Filipiny, a także wyjazdy do Francji, Szwecji, Rosji czy Stanów Zjednoczonych. Wzięło w nich udział łącznie 24 firmy.


Ostatnio klaster skupia się na szerszej pomocy firmom członkowskim w ekspansji na rynki zagraniczne. W tym celu zorganizował misje gospodarcze na Ukrainę, Niemiec, Danii, Kolumbii i na Filipiny, a także wyjazdy do Francji, Szwecji, Rosji czy Stanów Zjednoczonych | mat. Klastra Zielona Chemia

- W październiku na Italian Forum of Industrial Biotechnology and Bioeconomy w Rzymie podczas prezentacji Klastra przedstawiliśmy m. in. możliwości w zakresie inwestowania i działalności w obszarze recyklingu naszego regionu. Promowaliśmy też np. strefę ekonomiczną w Szczecinie oraz innowacyjne firmy Klastra - mówi Jacek Drożdżal. Jesienią klaster, wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, planuje jeszcze wyjazd studyjny dla rolników i przedsiębiorców do Szwecji w celu odwiedzenia innowacyjnych gospodarstw stosujących najnowsze technologie. To wydarzenie odbędzie się w ramach unijnej inicjatywy EIP Agri.


Jacek Drożdżal, prezes Klastra Zielona Chemia podczas spotkań: z konsul Sabiną Klimek z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku i z Bengtem Malmbergiem z Sustainable Business Hub z Malmö | mat. Klastra Zielona Chemia

O Zielonej Chemii słychać będzie też za oceanem. Po tegorocznym udziale firm w targach Fancy Food Show w Nowym Jorku, klaster planuje skorzystać z zaproszenia Pani konsul Sabiny Klimek z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, aby zorganizować kolejną misję biznesową. Pytany o plany Zielonej Chemii, Jacek Drożdżal odpowiada: - Szykujemy się do drugiej edycji projektu umiędzynaradawiania krajowych klastrów kluczowych. Chcemy złożyć kolejny wniosek i pozyskać środki na promocję naszych firm członkowskich za granicą. Myślę, że w najbliższym okresie bardziej otworzymy się też na współpracę z Białorusią. Na pewno już teraz warto zapisać sobie w kalendarzu datę 22 marca 2018 r. To wtedy organizujemy już 9. edycję naszego Forum Naukowo-Gospodarczego Chemika Expo.

Zielona Chemia przygotowuje się również do otwarcia dwóch oddziałów Klastra w innych regionach Polski, aby móc jeszcze lepiej pozyskiwać projekty regionalne z korzyścią dla firm członkowskich.

zielonachemia.eu

 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-10-04 14:24
Wszystkich rekordów:

Społeczność