Prezentacje

Prezentacje 2017-09-01

Coaching zespołowy i budowanie efektywnych zespołów - studia podyplomowe, jakich jeszcze nie było

21 października na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego startuje pierwsza edycja studiów podyplomowych organizowanych w partnerstwie i pod merytorycznym patronatem firmy konsultingowo-szkoleniowej DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching. Rozmawiamy z Anną i Tomaszem Grygorcewicz, coachami wspierającymi na co dzień menedżerów i zespoły w osiąganiu dobrych wyników w zdrowej atmosferze.

Partnerzy merytoryczni studiów: Tomasz i Anna Grygorcewicz, DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching Partnerzy merytoryczni studiów: Tomasz i Anna Grygorcewicz, DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching

Skąd pomysł na taki kierunek studiów podyplomowych?

Pomysł wziął się z potrzeby firm i naszej pasji do pomagania, z której uczyniliśmy profesję. Wspomagając naszych klientów, którymi są menedżerowie zarządzający zespołami w firmach produkcyjnych czy usługowych widzimy, jak ważnym i trudnym elementem jest wydobycie pełnego potencjału z zespołu, skupienie się na wspólnych celach, konsekwentne osiąganie dobrych wyników przy jednoczesnym zachowaniu angażującej i zdrowej atmosfery. To marzenie każdego właściciela firmy: mieć taki zespół czy organizację, w której nie traci się energii na marazmie, bylejakości, konfliktach, podziałach i wewnętrznej wyniszczającej rywalizacji, ale rozwija się i osiąga świetne rezultaty dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, czujących więź z firmą, łączących i wykorzystujących swoje najmocniejsze strony z innymi współpracownikami w jednym celu i czujących sens swojej pracy. My te efekty pomagamy osiągać dzięki wsparciu konsultingowemu, bardzo często z wykorzystaniem teamcoachingu. A że mocno angażujemy się w sprawy naszych klientów (chociaż bardziej pasowałoby tu słowo partnerów) i traktujemy naszą pracę jak misję, zdecydowaliśmy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z menedżerami, którzy po studiach będą mogli dobre praktyki coachingu zespołowego realizować w swoich organizacjach. I z naszej orientacji rynku wynika, że to pierwszy tego typu wyspecjalizowany kierunek studiów podyplomowych w Polsce, a coś nas zawsze pcha wewnętrznie do przecierania ścieżek.

A dlaczego Uniwersytet Szczeciński?

Nie mieliśmy żadnej wątpliwości co do wyboru partnera studiów. Oboje jesteśmy absolwentami wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, rodowitymi szczecinianami i zależy nam na rozwoju i współpracy naszych lokalnych instytucji. Od dawna też wspieramy Akademickie Biura Karier US oraz studentów w formie warsztatów, staży czy aktywnego udziału w giełdach pracy. Angażujemy się w praktyczne łączenie świata biznesu ze światem nauki, a w to partnerstwo DCC Grygorcewicz wnosi naszą renomę zawodową, merytorykę i doświadczenie biznesowe, a Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego autorytet naukowy uczelni oraz nowoczesną infrastrukturę przy ul. Cukrowej w Szczecinie. Spotkaliśmy też tutaj osobę podzielającą nasze idee, czyli Panią dr hab. Małgorzatę Porada-Rochoń, profesor US, Prodziekan ds. Kształcenia, która aktywnie wspiera środowisko biznesowe ze strony Uniwersytetu i jest świadoma i otwarta na potrzeby przedsiębiorstw naszego regionu. Wspólnie uznaliśmy, że ten kierunek ma sens.    

To kto jest odbiorcą Waszych studiów?

Studia adresujemy do:

 • menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą efektywnie zarządzać swoimi zespołami,
 • HR Biznes Partnerów, wspomagających procesy HR i procesy biznesowe w przedsiębiorstwach,
 • trenerów i coachów wewnętrznych, którzy chcą poznać tajniki pracy z zespołami w organizacjach,
 • coachów i trenerów pracujących z zespołami i/lub liderami.


Ogólnie ujmując do osób odpowiedzialnych za wyzwania związane z osiąganiem jak największej efektywności w pracy, na który wpływ ma współpraca zespołowa i pomiędzy zespołami.

Dlaczego warto wziąć w nich udział?

Korzyści dla uczestnika jest wiele. Przede wszystkim:

 • uzyska dyplom ukończenia pierwszych studiów podyplomowych coachingu zespołowego w Polsce,
 • zdobędzie kompleksowe kompetencje coacha zespołowego do praktycznego zastosowania,
 • nauczy się nowych, niezbędnych dla dzisiejszych firm umiejętności, jak budować zaangażowanie całego zespołu,
 • będzie ćwiczył na rzeczywistych sytuacjach i pozna mnóstwo praktycznych case’ów pracy z zespołami,
 • w trakcie zajęć znajdzie rozwiązania na swoje codzienne wyzwania z zespołami,
 • zajęcia będą prowadzone wyłącznie przez doświadczonych w pracy z zespołami praktyków: Annę Grygorcewicz i Tomasza Grygorcewicz z firmy DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching oraz zaproszonych ekspertów – praktyków z obszaru m.in. team buildingu, storytellingu, coachingu zespołowego w sporcie oraz funkcjonowania zespołów wirtualnych,
 • program studiów kompleksowo, krok po kroku przeprowadzi przez proces coachingu zespołowego opartego na modelu coachingu zespołowego DCC EvolutionTM,
 • w ramach zajęć przetestuje na sobie i zdiagnozuje swój indywidualny styl myślenia i działania FRIS i pozna jego zastosowanie w coachingu zespołowym,
 • może uzyskać refundację nawet do 80%  wartości czesnego.


Co znajdzie się w programie studiów?

Podczas 2 semestrów studiów, od października 2017 roku do czerwca 2018 roku uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy coachingu zespołowego opartego na modelu coachingu zespołowego DCC EvolutionTM (http://dcc-grygorcewicz.pl/nasze-metody/) praktycznie ćwicząc i trenując nowe umiejętności. Program studiów wygląda następująco:

 • Istota coachingu zespołowego ‒ model coachingu zespołowego DCC Evolution
 • Team building jako sposób na zarządzanie energią zespołu
 • Fazy dojrzewania zespołu
 • Kontraktowanie i metody diagnozy jako podstawa do planowania procesu coachingu zespołowego i zaufania w zespole
 • Storytelling jako forma inspirowania zespołu
 • Coaching zespołowy w sporcie inspiracją dla biznesu
 • Określanie misji i celów zespołowych w procesie coachingu zespołowego
 • Budowanie świadomości, odpowiedzialności i zasobów zespołu
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Praca z oporem i przekonaniami zespołowymi
 • Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań zespołowych i tworzenia nowych nawyków wspierających efektywną pracę zespołową
 • Superwizja grupowa - samodzielne sesje coachingu zespołowego


Kiedy i gdzie można się zgłosić na studia?

Rekrutacja jest już rozpoczęta i bardzo szybko zgłaszają się kolejni kandydaci. Wszelkie szczegóły dotyczące naboru znajdziecie na stronie: http://dcc-grygorcewicz.pl/studia-podyplomowe-coaching-zespolowy-i-budowanie-efektywnych-zespolow/

A jakie plany poza studiami szykujecie na jesień?

Po wakacjach wracamy do realizacji projektów rozwojowych dla kilku dużych firm produkcyjnych w naszym regionie, ponieważ nasza praca polega głównie na kompleksowym, często kilku- lub kilkunastomiesięcznym wsparciu kompetencji menedżerskich i zespołowych, od diagnozy, badania kompetencji 360, poprzez planowanie warsztatów i sesji coachingowych na miarę, realizację i follow-up.

Zostaliśmy również zaproszeni do udzielenia wsparcia coachingowego w projekcie dla innowatorów realizujących innowacyjne projekty w obszarze edukacji dorosłych.

Od jesieni powołujemy do życia Szczecińskie Forum Wymiany Doświadczeń HR - "HRbatka z DCC", czyli cykliczne popołudniowe spotkania osób zajmujących się zawodowo HR w swoich firmach, a szczególnie jego "miękkimi" aspektami, w miłej i twórczej atmosferze, dedykowane wybranemu wcześniej tematowi HR , służące wymianie informacji i poszukiwaniu rozwiązań, korzystając ze wspólnych doświadczeń uczestników i kreatywnych sesji generowania pomysłów moderowanych przez Tomasza. To odpowiedź na potrzeby szczecińskiego środowiska HR, spragnionego częstszego kontaktu we własnym gronie, a szczególnie HR-owców z firm produkcyjnych i usługowych regionu szczecińskiego, których miałem przyjemność gościć na moich szkoleniach na temat badania kompetencji i prowadzenia rozmów rozwojowych.

Nieustannie realizujemy też misję szerzenia świadomości, czym jest prawdziwy, profesjonalny  coaching jako jedna z najbardziej skutecznych form wspierania rozwoju, ponieważ wciąż jeszcze bywa on błędnie i niewłaściwie kojarzony przez wiele osób.

Jak zachęcilibyście do skorzystania z Waszych usług?

Dla nas najlepszym świadectwem jakości naszych działań jest fakt, że znakomita większość naszych klientów pochodzi z rekomendacji. Zawsze podkreślamy też naszą „szczecińskość” pod kątem bliskości, elastyczności i większej personalizacji kontaktu. A zachętą niech będą słowa jednego z naszych zadowolonych klientów:

„Dzięki teamowi DCC dzisiaj nasz zespół produkcji jest bardziej zgrany i zmotywowany, skupiony na wspólnym celu. Nabraliśmy do siebie większego zaufania i wspólnie rozwiązujemy trudności. Poprawiła się atmosfera w zespole, ponieważ potrafimy się wysłuchać, pomagać i prosić wzajemnie o pomoc w razie potrzeby. Wciąż nie jesteśmy doskonali, ale dbamy i rozwijamy dobre nawyki zespołowe, żeby pracować jak jeden organizm. Cenimy Anię i Tomka ze względu na ich profesjonalne podejście, zaangażowanie i elastyczne reagowanie na nasze potrzeby, które pojawiały się w trakcie współpracy. Bardzo ważne dla nas było praktyczne nastawienie na konkretne działania i rezultaty naszych spotkań, z których teraz korzystamy. Polecamy coaching z DCC Grygorcewicz każdemu zespołowi i menedżerowi branży produkcyjnej”.
 

Anna Grygorcewicz - Coach PCC ICF, Coach Zespołowy TCI, trener i konsultant biznesu, Partner FRIS oraz Praktyk Points of YOU. Aktywnie wprowadza świadomość coachingową do firm, osiągając z liderami i zespołami wyższą efektywność zarządzania. Autorka szkoleń i programów coachingowych dla menedżerów, zespołów i firm. Szkoli trenerów i coachów w organizacjach oraz na studiach podyplomowych Akademii Coachingu i Psychologii w Biznesie. Pisze dla portalu HRPolska.pl oraz Doradcawbiznesie.pl

Tomasz Grygorcewicz - Coach ACC ICF, Coach Zespołowy TCI, projektant procesów rozwojowych dla firm. Trener obszarów budujących efektywność, integrację, zaangażowanie, współpracę i nastawienie na rozwiązania. Certyfikowany ekspert diagnozy, oceny i rozwoju kompetencji Advisio. Akredytowany „Konsultant przyszłości”. Wspiera m.in. Faurecia, Bridgestone, Radiometer, LM Wind Power Blades, TESCO, Wilhelmsen Technical Solutions, Technologie Tworzyw Sztucznych, NCDC, DGS i wiele innych.

Oboje są partnerami w firmie konsultingowo-szkoleniowej DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching, rozwijającej menedżerów i zespoły w osiąganiu dobrych wyników w zdrowej atmosferze. Mają na koncie ponad 6000 h coachingu zespołowego, executive coachingu raz szkoleń menedżerskich i sprzedażowych. Pracują według autorskich programów, w tym według modelu coachingu zespołowego DCC EvolutionTM oraz modelu kompetencji menedżerskich DCC Complete LeaderTM.
DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching
biuro: ul. 5 Lipca 30/4, 70-376 Szczecin
tel. 505 184 492, 503 506 970
mail: a.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl, t.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl
www.dcc-grygorcewicz.pl
 

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2017-09-01 12:56
Wszystkich rekordów:

Społeczność