Prezentacje

Prezentacje 2021-06-24

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera aktywność polskiego biznesu w Niemczech

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa, powołując się na wstępne wyniki Niemieckiego Urzędu Statystycznego z lutego 2021 r. podała, że: „Polska po raz pierwszy została piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, co wskazuje na rosnące znaczenie Polski dla niemieckiego handlu zagranicznego”.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który ma swoje przedstawicielstwo we Frankfurcie nad Menem, obserwuje coraz większą aktywność polskiego biznesu w ekspansji na rynek niemiecki.

– Polskie firmy działające na rynku niemieckim pomimo kryzysu wywołanego koronawirusem, planują inwestycje np. w formie przejęć dotychczasowych zleceniodawców. Wykorzystują coraz częstszy problem sukcesji w tym kraju. W ten sposób z dotychczasowych podwykonawców stają się generalnymi wykonawcami – mówi Krzysztof Kamola, dyrektor ds. relacji międzynarodowych przedstawicielstwa BGK we Frankfurcie n. Menem.

Polskie firmy istnieją na niemieckim rynku od ponad 40 lat. Niemcy przyciągają wiele polskich przedsiębiorstw, które coraz częściej inwestują i tworzą miejsca pracy, między innymi w branży budowlanej, paliwowej, chemicznej, informatycznej, handlu i usługach.

Trzeba podkreślić, że rynek niemiecki jest trudny ze względu na przywiązanie niemieckiego konsumenta do niemieckich produktów. Polskie firmy wkraczające do Niemiec uwzględniają specyfikę tego rynku – dostosowują się do wielu uregulowań prawnych oraz zapewniają stabilne finansowanie ze strony miejscowych banków.

– Celem zagranicznych przedstawicielstw BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez m.in. wzmocnienie ekspansji zagranicznej. Badamy możliwości dla ekspansji polskich fi rm na rynku niemieckim i w ostatnim czasie widzimy coraz większą aktywność polskiego biznesu zainteresowanego przejęciami, akwizycjami, inwestycjami bezpośrednimi. Dotyczy to branż: budowlanej, chemicznej, meblarskiej, medycznej czy logistycznej – dodaje Krzysztof Kamola

– Polskie firmy mogą korzystać z programów wsparcia niemieckiego banku rozwoju KfW Bankengruppe oraz regionalnych banków rozwoju. Również BGK może zaproponować wsparcie w ekspansji polskiego biznesu na rynku niemieckim – tłumaczy dyrektor zagranicznego przedstawicielstwa we Frankfurcie.

Przedstawicielstwo BGK we Frankfurcie nad Menem oprócz współpracy z KfW Bankengruppe, landowymi bankami rozwoju oraz specjalistycznymi instytucjami finansowymi takimi jak AKA Ausfuhrkreditgesselschft mbH, współpracuje z polskimi instytucjami, które znajdują się na terenie Niemiec, w tym m.in. z polskimi placówkami dyplomatycznymi, biurem frankfurckim Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy niemieckim oddziałem PKO Banku Polskiego.

Z kolei w Polsce łącznikiem niemieckiego przedstawicielstwa BGK z polskimi firmami zainteresowanymi ekspansją zagraniczną są placówki regionalne BGK, które znajdują się w każdym z 16 województw (w woj. zachodniopomorskim jest to Region Zachodniopomorski BGK z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tkackiej 4).

BGK finansuje inwestycje bezpośrednie polskiego biznesu na rynku niemieckim. Bank oferuje finansowanie inwestycyjne przeznaczone dla projektów zagranicznych polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek "córek”. Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie bazujące na sytuacji ekonomicznej polskiego inwestora czy zagranicznego podmiotu. Można je przeznaczyć m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych czy też sieci sprzedaży poza Polską.

Oprócz wsparcia polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, państwowy bank rozwoju finansuje inwestycje krajowe aktywizujące polski eksport czy tworzące nowe miejsca pracy.

O sukcesie projektu decyduje zarówno dobry biznesplan, jak i znajomość lokalnego rynku – o wszystkich aspektach przedsięwzięć realizowanych na obszarze województwa zachodniopomorskiego opowiedzą pracownicy z Regionu Zachodniopomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno- gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski.

W 2018 r. BGK rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie n. Menem, Londynie i Amsterdamie. W najbliższym czasie planowane jest otwarcie przedstawicielstw w Waszyngtonie i Singapurze. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Przedstawiciel BGK we Frankfurcie nad Menem
Krzysztof Kamola | krzysztof.kamola@bgk.pl
Junghofstr. 22 – 26 0311 Frankfurt am Main

Region Zachodniopomorski BGK
tel.: 22 475 22 00 | szczecin@bgk.pl
RegionZachodniopomorski_Korespondencja@bgk.pl
ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin

 

 

Artykuł powstał we współpracy z BGK

 

aktualizowano: 2021-06-24 19:07
Wszystkich rekordów:

Społeczność