Prezentacje

Prezentacje 2020-12-09

Bądź jak Elon Musk

Skorzystaj z lokalnego wsparcia dla inwestorów w Brandenburgii Wschodniej

Już w lipcu 2021 produkcję rozpocznie gigafabryka Tesli w oddalonym o 160 km od Szczecina Grünheide. To świadectwo inwestycyjnej atrakcyjności graniczącego z Polską regionu.

12 listopada 2019 roku Elon Musk, założyciel i szef motoryzacyjnego giganta oznajmił, że to w Brandeburgii Wschodniej, w gminie Grünheide powstanie pierwsza w Europie i czwarta na świecie gigafabryka tego koncernu. Zdolność produkcyjna zakładu, po ukończeniu pierwszej fazy budowy, wynosić będzie 500 tys. pojazdów rocznie, a liczba miejsc pracy osiągnie nawet 12 tys. i będzie wzrastać w dalszych fazach rozbudowy.

Zakres produkcji gigafabryki będzie o wiele szerszy niż tylko montaż samochodów. Na miejscu, w tłoczni, odlewni i lakierni wytwarzane będą poszczególne elementy aut. Na miejscu powstawać będą również fotele i zespoły napędowe. Decyzja o podjęciu budowy zakładu w Brandenburgii Wschodniej potwierdza konkurencyjność i siłę tego regionu, również w ujęciu międzynarodowym. Miejsce to wyróżnia pierwszorzędne skomunikowanie ze światem: na północ od Grünheide przebiega międzynarodowa linia kolejowa łącząca Berlin z Warszawą, a od strony zachodniej gmina graniczy z autostradą A10. Obie trasy są częścią transeuropejskich korytarzy transportowych. Samorządowcy z terenu Brandenburgii Wschodniej są przekonani, że inwestycja da ogromny impuls do rozwoju regionu. Liczą w tym zakresie przede wszystkim na kolejne inwestycje w zakłady przemysłowe ze strony poddostawców Tesli. Fabryka i jej otoczenie przyniesie wpływy podatkowe, a dzięki stworzeniu dużej liczby miejsc pracy pozwoli zwiększyć liczbę mieszkańców.

Ogromnemu projektowi biznesowemu kroku musi teraz dotrzymać lokalny samorząd. Ta mobilizacja oznacza wyzwania, ale też rozwój: dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej, stworzenie możliwości dogodnego dojazdu do pracy dla załogi gigafabryki, zapewnienie przestrzeni mieszkaniowej i usług komunalnych dodatkowo poprawi pozycję gospodarczą wschodniej części Brandenburgii.

Aby sprostać tym zadaniom, zaraz po ogłoszeniu decyzji lokalizacyjnej dotyczącej gigafabryki, powołane zostały dwie grupy sterujące, które towarzyszą realizacji przedsięwzięcia. Na poziomie landu Brandenburgia jest to „Grupa Lokalizacji Tesla-Gigafactory” przy Kancelarii Kraju Związkowego Brandenburgii. Natomiast na poziomie samorządów lokalnych z inicjatywą powołania „Grupy Sterującej Tesla” wystąpił powiat Odra-Szprewa. W jej skład wchodzi dziewięć gmin znajdujących się w pobliżu fabryki. Grupa określiła priorytetowe działania, niezbędne ze strony samorządu w związku z budową zakładu Tesli. Najważniejsze związane są z rozbudową regionalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz działania na rzecz zapewnienia potrzeb mieszkaniowych w regionie.

W obszarze zainteresowania grupy sterującej znalazły się również postulaty środowiska biznesowego takie jak działania na rzecz skłonienia przyszłych pracowników Tesli do osiedlenia się w regionie, czy wsparcie istniejących przedsiębiorstw w związku z przewidywaną intensyfikacją rywalizacji o wykwalifikowanych pracowników na regionalnym rynku pracy. Sprawna współpraca różnych podmiotów na szczeblu landu, powiatów i gmin na rzecz wspierania dużych i małych projektów inwestycyjnych to znak firmowy Brandenburgii Wschodniej. Z rezultatów tych prac korzystają z powodzeniem firmy, które tam inwestują lub rozwijają swoją działalność. Dołączenie do nich nie jest trudne. Najłatwiej to zrobić kontaktując się z założoną przez regionalne agencje rozwoju biznesu siecią współpracy Business Location Network, która jest punktem kontaktowym dla firm, które inwestują w regionie. Na miejscu można skorzystać z nieodpłatnego wsparcia w języku polskim.  

Więcej informacji o wsparciu projektów inwestycyjnych w Brandenburgii Wschodniej znaleźć można na stronie www.brandenburgia-wschodnia.pl

artykuł promocyjny

aktualizowano: 2020-12-09 19:27
Wszystkich rekordów:

Społeczność