Prezentacje

Prezentacje 2022-06-27

BIOBESTicide: projekt, który ochroni winorośle

BIOBESTicide (BIO-Based pESTicides production for sustainable agriculture management plan) to europejski project fundowany przez HORIZON2020 – program BBI JU. Konsorcjum 10 partnerów z  ałej Europy przez okres trzech lat ma za zadanie stwierdzić poprawność oraz zademonstrować  rodukcję efektywnego oraz opłacalnego biopestycydu.

Wykazanie jego skuteczności zostanie przeprowadzone na bazie innowacyjnego i organicznego łańcucha wartości  ozpoczynającym się od waloryzacji zrównoważonej biomasy, tj. pulpy buraczanej oraz melasy cukrowej. Projekt  będzie wykorzystywać właściwości lęgniowców (organizmów grzybopodobnych) Pythium oligandrum odmiany l- 180,  by podnieść wydajność naturalnego mechanizmu obronnego roślin, a wszystko to w celu wyprodukowania  wysokowydajnego i przyjaznego środowisku biopestycydu do ochrony plantacji winorośli.

Innowacje na rzecz ochrony roślin

Rynek stale powiększa się o produkty do uprawy roślin, które mają zwiększyć zdrowotność roślin poprzez indukcję procesów ochronnych oraz przyspieszenie fotosyntezy. BIOVITIS, koordynator projektu,  pracowała na poziomie laboratoryjnym efektywną metodę biokontroli jednej z głównych przyczyn niszczenia winnic  a całym świecie, grzybowej choroby pnia winorośli (ang. Grapevine Trunk Diseases - GTD). System ochrony opiera  się na szczepie I-5180 Oomycete Pythium oligandrum, który zastosowany w optymalnym czasie i stężeniu  kolonizuje korzeń winorośli i stymuluje naturalną obronę roślin przed chorobą, zapewniając ochronę w zakresie od  0 proc. do 60 proc.

Pythium należy do rzędu Oomycetes i jest powszechnie uważany za złośliwy patogen roślin.  jednak Pythium oligandrum ma również dobry potencjał jako środek pobudzający wzrost roślin i środek biokontroli  o zwalczania różnych chorób grzybowych pochodzenia roślinnego.

Projekt BIOBESTicide jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie środków ochrony roślin, przenosząc tę  technologię do zakładu demonstracyjnego, który jest w stanie wyprodukować ponad 10 ton wysokiej jakości  biopestycydów na bazie lęgniowców rocznie. Projekt ten ma na celu sprawdzenie skuteczności opracowanego  produktu w winnicach na różnych obszarach geograficznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów zarówno z  punktu widzenia zdrowia, jak i środowiska, we wszystkich krajach europejskich zostanie stworzona pełna i  kompletna dokumentacja zatwierdzająca dla Pythium oligandrum szczep I-5180.

Korzyści dla gospodarki i  środowiska

Projekt BIOBESTicide zakłada przyniesienie wielu korzyści, które związane są z biogospodarką, środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem oraz inne. Projekt ma na celu stworzenie nowego łańcucha wartości  partego na biotechnologii, począwszy od produkcji i mobilizacji zrównoważonych surowców, produktów ubocznych cukru buraczanego, po przekształcenie w bioprodukty do określonych zastosowań, biopestycydy oraz  ich wykorzystanie.

Projekt przyczyni się również do zmniejszenia śladu środowiskowego, gdyż stosowanie konwencjonalnych pestycydów chemicznych powoduje problemy środowiskowe. Dodatkowo, zwiększona zostanie  ogólna efektywność wykorzystania zasobów w łańcuchu wartości poprzez wykorzystanie resztkowych źródeł biomasy z przemysłu cukrowniczego w celu wytworzenia produktu, który ma pozytywny wpływ na środowisko w  porównaniu z konwencjonalnymi systemami zwalczania szkodników.

Korzyści związane z gospodarką to  zwiększenie plonów o ponad 10 proc. w porównaniu z istniejącymi uprawami opartymi na środkach chemicznych oraz  zapewnienie ochrony roślin winorośli przed GTD na poziomie co najmniej 60 proc. Ponadto, zakłada się  zwiększenie dochodów, jak i możliwości biznesowych dla interesariuszy i podmiotów w sektorach bioproduktów. Projekt jest przykładem modelu biznesowego, który wzmocni powiązania między różnymi podmiotami, tj.  dostawcami surowców, podmiotami przemysłowymi, rolnikami i producentami wina.

Do korzyści społecznych należy  tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze bioproduktów, w szczególności na obszarach wiejskich oraz regionów  E z silnym przemysłem winiarskim, takich jak na przykład: Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy i od niedawna  Polska. Projekt BIOBESticide konsekwentnie zmierza do celu. W ramach projektu powstało konsorcjum składające  się z 10 partnerów z krajów UE, takich jak: Francja, Włochy, Hiszpania, Polska oraz Niemcy. Jednym z nich jest  znajdujące się w Szczecinie Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, którego  zadaniem jest szerzenie wiedzy o projekcie.Projekt BioBESTicide finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych
i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o udzielenie notacji nr 886776.

 

prezentacja

 

aktualizowano: 2022-06-28 13:30
Wszystkich rekordów:

Społeczność