Prezentacje

Prezentacje 2018-12-03

Wpisz dotacje z Unii Europejskiej w strategię rozwoju swojej firmy! cz. 3

Dofinansowanie innowacyjnych przedsięwzięć wspierających  regionalne i inteligentne specjalizacje województwa w sektorze turystycznym. Poznaj nabory wniosków o dofinansowanie w 2019 roku dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

 /fot.: pixabay.com / /fot.: pixabay.com /

Przedstawiamy trzecią cześć przewodnika po Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2019. W tej części przybliżamy możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na inwestycje związane z ofertą turystyczną regionu.

Województwo zachodniopomorskie należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów kraju. Turystów tak polskich, jak i zagranicznych przyciąga nadmorski wypoczynek oparty na atrakcyjnych, piaszczystych i szerokich plażach a także liczne ośrodki lecznicze i uzdrowiska.

O atrakcyjności turystycznej regionu decydują także doskonałe warunki do uprawiania turystyki wodnej. Jego specyfiką jest wyjątkowe połączenie szerokiego dostępu do wybrzeża morskiego, duży obszar morskich wód wewnętrznych oraz połączenie z obszarem unikatowego ujścia Odry. Tak  dużemu zróżnicowaniu form wodnych towarzyszy dodatkowo atrakcyjne skupisko ilości jezior.

Wsparciem unijnym objęte zostaną takie projekty, które tworzą atrakcje turystyczne czy produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.

Doskonałym przykładem inwestycji,  która otrzymała w 2017 roku wsparcie unijne z tego działania jest projekt przygotowany przez firmę Najda Consulting pod nazwą „Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap”. Dzięki dofinansowaniu unijnemu powstanie najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce i jedna z najdłuższych na świecie – o długości ok. 243 m. Zjeżdżalnia ta będzie funkcjonować w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu. Uzyskane przez firmę Najda Consulting dofinansowanie wyniosło 4 mln zł, wartość całego projektu to 14,145 mln zł. Więcej o tym projekcie piszemy na: https://najdaconsulting.pl/najdluzsza-zjezdzalnia-w-polsce-dzieki-dofinansowaniu-unijnemu/

Jeśli myślisz o pozyskaniu dofinansowania unijnego w branży turystycznej - dołącz do grona naszych klientów. Jako najbardziej skuteczna firma w woj. zachodniopomorskim w pozyskiwaniu dotacji unijnych w 2017 roku (wg magazynu Fundusze Europejskie) opracujemy dla ciebie najlepszą strategię pozyskania funduszy w konkursie w ramach działania 1.5 dla sektora turystycznego.

5 mln euro w roku 2019 czeka na nowatorskie projekty  związane ze wzrostem atrakcyjności oferty turystycznej w województwie zachodniopomorskim. Ponad 20 mln złotych trafi do tych przedsiębiorców, którzy postawią w roku 2019 na rozwój swoich firm w oparciu o przedsięwzięcia w sektorze turystycznym.

Kto może być zainteresowany tym konkursem?

Przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzić w firmach innowacyjną ofertę turystyczną. Może ona obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne lub wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Nazwa konkursu i podstawowe dane: 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Konkurs dla sektora turystycznego

Data publikacji ogłoszenia: 29-03-2019
Otwarcie naboru wniosków: 30-04-2019
Zamknięcie naboru wniosków: 28-06-2018

Poziom dofinansowania:  

Wysokość środków w ramach konkursu: 5 mln euro

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 45 proc. - średnie przedsiębiorstwa
  • 55 proc. - mikro i małe przedsiębiorstwa


Kto może się ubiegać?

O to dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie udzielane będzie projektom o charakterze stacjonarnym – lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Warunki konieczne, by projekt otrzymał wsparcie unijne

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej.

Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą.

Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne lub produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki”. Należą do nich:

  • rozwój turystyki wodnej w tym przede wszystkim rozwój zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz rozwój sieci szlaków kajakowych;
  • rozwój innych form turystyki aktywnej;
  • rozwój turystyki poznawczej i kulturowej w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu;
  • rozwój turystyki uzdrowiskowej;
  • wynikający z powyższych punktów rozwój turystyki rodzinnej.


Wsparcie mogą otrzymać także przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Można otrzymać dofinansowanie na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Kryteria premiowane

Dodatkowo premiowane będzie m.in. charakter atrakcji turystycznej i jej wpływ na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru oraz na rozwój gospodarki regionu a także wpływ projektu na wydłużenie sezonu turystycznego. Dodatkowe punkty można otrzymać za konkurencyjność wnioskodawcy i jego gotowość do realizacji projektu oraz efektywność dofinansowania  - tzn. obniżenie poziomu dofinansowania o 3, 5, 7 lub 10  proc. Jak w każdym dofinansowaniu unijnym, premiowana jest liczba stworzonych nowych miejsc pracy oraz trwałość efektów realizacji programu.

Jeżeli szeroko pojęta turystyka jest twoim obszarem działania - nie wahaj się i sprawdź, czy możesz otrzymać na rozwinięcie swojego biznesu dofinansowanie unijne. Firma Najda Consulting świadczy od 2004 roku usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych. Zajęliśmy po raz kolejny w roku 2017 pierwsze miejsce pod względem ilości projektów na które nasi klienci otrzymali dofinansowania.

Czeka na ciebie grono wysoko wykwalifikowanych ekspertów, których doświadczenie i wiedza poparta jest międzynarodowymi certyfikatami. Dzięki naszej metodologii pracy, pomożemy ci osiągnąć najbardziej optymalny poziom wykorzystania dotacji unijnych dla sektora turystycznego w województwie zachodniopomorskim.
 

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl
#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój
 

Najda Consulting
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/1470 – 354 Szczecin
tel./fax: 091 4613 081
tel.: 091 432 01 60 – 65
office@najdaconsulting.pl


artykuł promocyjny


 

aktualizowano: 2018-12-03 17:48
Wszystkich rekordów: