Ludzie

Ludzie 2015-05-15

Jan Chadam, prezes Polskiego LNG

Jan Chadam, prezes Polskiego LNG S.A. /fot.: mat. prasowe Gaz-System / Jan Chadam, prezes Polskiego LNG S.A. /fot.: mat. prasowe Gaz-System /

Funkcję prezesa Polskiego LNG S.A. pełni od kwietnia br. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, autorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i zarządzania oraz wykładowcą uczelni wyższych i studiów MBA. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował stanowiska dyrektora finansowego, wiceprezesa zarządu i prezesa zarządu Pro Futuro S.A. w Warszawie oraz członka zarządu Elzab S.A. w Zabrzu. Był również dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej SIPMA w Lublinie, prezesem SIP-MOT S.A. w Zamościu oraz dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel S.A. Od lipca 2009 roku jest prezesem GAZ-SYSTEM S.A., do którego należy Polskie LNG.

AK

utworzono : 2015-05-15 22:16
Wszystkich rekordów:

Społeczność