Start!

Start! 2017-01-23

Nawet 80 tys. zł na twój pierwszy biznes

Niskooprocentowane pożyczki, szkolenia i doradztwo – to oferta dla przedsiębiorczych, którzy skorzystają z programu "Pierwszy biznes - Wspracie w starcie II".

Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie to oferta niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowisk pracy /fot.: PFP / Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie to oferta niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowisk pracy /fot.: PFP /
Prowadzony przez Polską Fundację Przedsiębiorczości projekt skierowany jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub przedsiębiorców planujących utworzenie stanowiska pracy.
 
Kto może skorzystać z tego programu?
 
Osoby z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej. Oferta jest skierowana do studentów ostatniego roku studiów wyższych lub absolwentów do czterech lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego. Pożyczki przeznaczone są również dla zarejestrowanych bezrobotnych. Dodatkowym warunkiem jest, aby beneficjent programu nie prowadził działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.
 
Co oferuje program?
 
Pożyczki niskoooprocentowane na poziomie 0,44 proc. w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat, z maksymalnym okresem spłaty do siedmiu lat. Maksymalna wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności wynosi ok. 81.100,00 zł (tj. 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia). Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”  zapewnienia również wsparcie szkoleniowe i doradcze, które ma ułatwić początkującym przedsiębiorcom efektywne wykorzystanie środków udzielonych w ramach pożyczek.
 
Dodatkowo w ofercie Programu dostępne są pożyczki na utworzenie stanowisk pracy. Ich maksymalna wartość wynosi ponad 24 tys. zł.
 

Partner cyklu Start!
 
Projekt realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego. Polska Fundacja Przedsiębiorczości pełni rolę pośrednika finansowego.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl i www.pfp.com.pl.
 
ak
aktualizowano: 2017-01-30 11:14
Wszystkich rekordów: