Nieruchomości

Nieruchomości 2017-02-20

Strefa Park Dąbie dla małych i średnich firm w 2020 roku

Władze Szczecina na terenie 7,8 ha przy ul. Hangarowej na Lotnisku Dąbie przygotują 20 działek inwestycyjnych. Pierwszym krokiem do realizacji projektu jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej strefy.

Park Dąbie zajmie 7,8 ha gruntów Lotniska Dąbie od strony ul. Hangarowej - działka z prawej części zdjęcia /fot.: ak / Park Dąbie zajmie 7,8 ha gruntów Lotniska Dąbie od strony ul. Hangarowej - działka z prawej części zdjęcia /fot.: ak /
Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wycenę budowy układu dróg wewnętrznych oraz infrastruktury na terenie strefy Park Dąbie, skomunikowanie obszaru inwestycji z zewnętrznym układem drogowym, przebudowę skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską (przebudowa tego skrzyżowania niedawno została zakończona, koszt prac 3 mln zł) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Termin nadsyłania ofert mija 27 marca.
 
Na wykonanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Struga z ul. Gryfińską przyszły wykonawca będzie mieć trzy miesiące od dnia podpisania umowy. Dla pozostałych zadań termin na opracowanie dokumentacji to osiem miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Park Dąbie to inicjatywa miasta służąca tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz wsparcia lokalnego biznesu, małych i średnich firm. Na 7,8 ha działce przy ul. Hangarowej na Lotnisku Dąbie dla inwestorów przygotowanych zostanie 20 działek inwestycyjnych o powierzchniach od 2,6 tys. m kw. do 4,9 m kw. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2018 rok, a zakończenie inwestycji prawdopodobnie nastąpi 31 grudnia 2019. Koszt utworzenia tej strefy to ok. 23 mln zł. Miasto ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
 
ak
Tematy: inwestycja (310) | przetarg (6) | MSP (6) | Miasto Szczecin (5) |
aktualizowano: 2017-03-01 13:15
Wszystkich rekordów:

Społeczność