Nauka&Biznes

Nauka&Biznes 2016-11-14

ZUT otworzył laboratorium we współpracy z ZCH Police

Będą w nim zdobywać przede wszystkim praktyczną wiedzę przyszli pracownicy instalacji PDH.

Rektor ZUT - prof. Jacek Wróbel oraz prezes ZCH Police - Wojciech Wardacki otwierają Laboratorium 255 /fot.: ak / Rektor ZUT - prof. Jacek Wróbel oraz prezes ZCH Police - Wojciech Wardacki otwierają Laboratorium 255 /fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT  /fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
/fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT  /fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
/fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Zestaw multimedialno-techniczny  /fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Zestaw multimedialno-techniczny
/fot.: ak /
Laboratorium 255. Henryk Łącki, Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej prezentuje zestawy dydaktyczne  /fot.: ak /
Laboratorium 255. Henryk Łącki, Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej prezentuje zestawy dydaktyczne
/fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT  /fot.: ak /
Laboratorium 255 Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT
/fot.: ak /
Laboratorium zlokalizowane jest w sali nr 255 na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 42 w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska. Powstało ono ze specjalnym przeznaczeniem na potrzeby kształcenia studentów specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin oraz doskonalenia obecnej i przyszłej kadry pracowniczej PDH Polska, czyli spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. Koszt wyposażenia laboratorium – ok. 80 tys. euro został w całości pokryty przez policką firmę, zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie kształcenia studentów podpisanym z w styczniu tego roku.
 
Najnowocześniejsze laboratorium dla PDH
 
– Powstanie laboratorium dynamiki procesowej i sterowania to wynik naszych rozmów z władzami PDH Polska. Właśnie te obszary zostały wskazane jako newralgiczne dla spółki – mówi dr hab. inż. Rafał Rakoczy, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.
 
 
Laboratorium wyposażone jest w osobne zestawy dydaktyczne multimedialno-techniczne do regulacji prędkości obrotowej silnika (maszyny wirującej), regulacji temperatury, regulacji przepływu cieczy i sterowania ciśnieniem. Każde ze stanowisk wyposażone jest w elementy przemysłowe sterowania, pomiarów, powszechnie stosowane regulatory, mierniki ciśnienia, pompy, zawory, przepływomierze, nawet zwykły zawór ręczny. – Tu student będzie mógł tego dotknąć i nauczyć się, jak zachowają się instalacje, gdy układ zostanie wytrącony ze stanu równowagi – zauważa Henryk Łącki, Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.
 
– Całość zestawów została skonsolidowana na dużej instalacji, która pozwala na jednoczesne kaskadowe sterowanie przepływem, temperaturą, ciśnieniem, a dodatkowo poziomem cieczy. Instalacja ta ze względu na swoją złożoność oddaje pewien fragment instalacji przemysłowej dając studentom możliwość zapoznania się z namiastką procesu odbywającego się w zakładzie – opowiada Henryk Łącki.
 
Przemysłowa specjalność
 
Już w poprzednim roku na potrzeby zakładu produkcji PDH została uruchomiona specjalność Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska, na której naukę drugiego stopnia rozpoczęło 30 studentów. Przez trzy semestry zrealizują oni specjalny program nauczania, w semestrze przewidziano 45 godzin ćwiczeń w laboratorium. Po każdym semestrze studenci odbywać mają praktyki. 
 
– Produkcja polipropylenu jest bardzo złożonym procesem, odbywającym się na zautomatyzowanej nowoczesnej instalacji, tu na błąd nie można sobie pozwolić. Na tej instalacjach, jak i wielu innych, które mamy w zakładzie nie jest możliwe, by od razu zacząć wykonywać swoje obowiązki, to wymaga czasu. Proces przygotowywania do obsługi instalacji PDH trwałby dwa-trzy lata. Jednocześnie zależy nam na bezpieczeństwie pracy, a ten możemy zminimalizować poprzez dobrze przygotowanych pracowników. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i PDH Polska ma więc interes, by zacieśniać współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, bo potrzebujemy wykształconych kadr, które poza wiedzą teoretyczną będą miały już przygotowanie praktyczne. Na praktykę w zakładzie nie ma czasu, dlatego stworzyliśmy rozbudowany program praktyk, by młode kadry wdrażały się w klimat produkcyjny – stwierdza prezes zarządu polickich zakładów chemicznych, Wojciech Wardacki.
 
Docelowo PDH Polska przewiduje zatrudnienie 22 studentów w działach technologicznych i chemicznych. Początkowo, do czasu zakończenia budowy instalacji PDH, będą oni pracowali na innych instalacjach. Dla nich już teraz spółka funduje stypendia, które sięgają nawet 1,5 tys. zł. Pierwsi absolwenci opuszczą uczelnię w tym roku.
 
ak
aktualizowano: 2016-11-21 23:23
Wszystkich rekordów: