Know-how

Know-how 2017-08-10

Są pieniądze na rozwój przedsiębiorców i ich pracowników

Zachodniopomorskie firmy mogą uzyskać dofinansowanie m. in. do szkoleń, studiów podyplomowych, e-learningu, kursów zawodowych, doradztwa czy coachingu. 
Siedziba Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. /fot.: Mat. KARR / Siedziba Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. /fot.: Mat. KARR /
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rekrutuje do projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych” (to projekt dofinansowany w ramach działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020).
 
Szansę na dofinansowanie mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (także stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą), które mają swoją siedzibę lub filię w województwie zachodniopomorskim i w tym regionie zatrudniają pracowników.
 
„W ramach projektu udzielamy pomocy de minimis do usług szkoleniowych oraz doradczych które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  - podaje KARR. - „Szczegółowa oferta usług rozwojowych znajduje się na stronie internetowej uslugirozwojowe.parp.gov.pl”
 
Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych to 50 proc. Ale jest szansa na większe wsparcie przy spełnieniu odpowiednich kryteriów. 
 
Nawet do 70 proc. otrzymać można, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z dodatkowych kryteriów: 
* usługa rozwojowa prowadzi do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub Walidacji,
*lub przedsiębiorstwo zrealizowało projekt polegający na analizie potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Do 80 proc. wsparcia dostaniemy, jeżeli firma:
* prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, 
* działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
* deleguje na usługę rozwojową pracownika w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach, 
* lub jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu.
 
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:  15 tys. zł dla mikro przedsiębiorstw, 75 tys. zł dla małych przedsiębiorstw i 400 tys. zł dla średnich przedsiębiorstw.
 
Jak ubiegać się o takie dofinansowanie, podpowiedzą doradcy rozwojowi z KARR. Należy zgłosić się do biura projektu w Szczecinie (mieści w siedzibie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego przy ul. Kolumba 86, pokój 233) lub w Koszalinie (Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, pokój 328 i 329). 
 
Można też skontaktować się z doradcami. W Szczecinie to  Małgorzata Gajewska, tel. 515 416 856, e-mail: m.gajewska@karrsa.pl oraz Anita Szewczyk, tel. 515 416 886 e-mail: a.szewczyk@karrsa.pl. Zaś w Koszalinie: Łukasz Drążkiewicz, tel. 515 416 890,  l.drazkiewicz@karrsa.pl oraz Monika Skiba, tel. 515 416 845, m.skiba@karrsa.pl
 
redzm
Tematy: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego (1) |
aktualizowano: 2017-08-24 16:25
Wszystkich rekordów:

Społeczność