Know-how

Know-how 2018-03-06

Nawet 6 mln zł na nowe technologie w firmie

8 marca rusza druga runda składania wniosków o tzw. premię technologiczną. Na czym ona polega i jak się o nią ubiegać? Na te pytania odpowiada Andrzej Najda, dyrektor Najda Consulting.

 /fot.: pixabay.com / /fot.: pixabay.com /

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Ten instrument wsparcia finansowego ma podnieść innowacyjność i konkurencyjność mikrofirm i MSP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Partnerzy cyklu Know-how:

 W 2018 r. odbędą się łącznie trzy rundy składania wniosków tj.

 • od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);
 • od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);
 • od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).


Runda pierwsza zakończyła się 1 marca 2018 r. i obecnie złożone wnioski są poddawane weryfikacji przez  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Pierwszym zadaniem jakie musi zrealizować przyszły Beneficjent jest otrzymanie kredytu komercyjnego na realizację zaplanowanej inwestycji w jednym z poniższych banków, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

 1. Alior Bank SA
 2. Bank BGŻ BNP Paribas SA
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA
 4. Bank Millennium SA
 5. Bank Ochrony Środowiska SA
 6. Bank Polska Kasa Opieki SA
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 8. Bank Zachodni WBK SA
 9. Deutsche Bank Polska SA
 10. Idea Bank SA
 11. ING - Bank Śląski SA
 12. Krakowski Bank Spółdzielczy
 13. mBank SA
 14. PKO Bank Polski SA
 15. Raiffeisen Bank Polska SA
 16. SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 17. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 18. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie


Dopiero po uzyskaniu promesy kredytowej lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Następnie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje promesę premii technologicznej. Przedsiębiorca w dalszej kolejności zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

Realizacja inwestycji finansowana jest więc środkami kredytu komercyjnego, jednakże jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca część kapitału kredytu. Na podstawie przekazanych do BGK poniesionych kosztów projektu, BKG przekazuje banku kredytującemu dotację wynikającą z umowy o dofinansowanie, jest to przyznanie premii technologicznej.

Intensywność uzyskanej premii technologicznej na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy. Na Pomorzu Zachodnim poziom procentowego dofinansowania (premia technologiczna) wynosi 55 proc. dla mikro i małych firm oraz 45 proc. dla firm średnich.

Ważną informacją dla firm jest fakt, że aplikując o środki w ramach tzn. kredytu technologicznego udział własny musi wynieść minimum 25 proc. wartości wydatków netto w projekcie. Firma musi wykazać, że posiada wymagany udział własny. Udział własny nie może być finansowany ze źródeł stanowiących pomoc publiczną a ewentualne kredyty lub pożyczki przeznaczone na sfinansowanie udziału własnego muszą być udzielone na zasadach rynkowych.

Przykładowy montaż finansowy projektu

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim a wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo produkcyjne, które planuje kupić linię technologiczną.

I.

Planowana do zakupu linia technologiczna (zł netto)

3 000 000,00 zł

II.

Planowana wysokość kredytu inwestycyjnego

2 250 000,00 zł

III.

Wkład własny (min. 25% wartości inwestycji netto)

750 000,00 zł

IV.

Poziom premii technologicznej dla danego województwa i statusu przedsiębiorstwa – woj. zachodniopomorskie, status: małe przedsiębiorstwo.

55 %

V.

Wartość uzyskanej premii technologicznej minimalizującej raty kapitałowe od kredytu inwestycyjnego (poz. II * poz. IV)

1 237 500,00 zł

VI.

Realna wartość kredytu inwestycyjnego do spłaty (poz. II – poz. V)

1 012 500,00 zł


Montaż finansowy nie obejmuje podatku VAT, który również jest do pokrycia przez firmę. 

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy również zastanowić się w jakim stopniu nasza inwestycja wpisuje się w kryteria wyboru projektów. Należy bardzo szczegółowo przeanalizować szanse na dofinansowanie ponieważ tylko projekty, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów podczas weryfikacji wniosków przez ekspertów otrzymają premię technologiczną.

Głównymi kryteriami, na które należy zwrócić uwagę są między innymi:

 • wdrożenie na rynek rozwiązań wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (punktacja od 0 do 3 pkt),
 • innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (punktacja 0 lub 2,5 lub 4,5 pkt),
 • nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) (punktacja od 0 do 9 pkt)


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanych konkursach wynosi 550 mln zł.
Budżet w podziale na poszczególne rundy konkursów wygląda następująco:

 • 100 mln zł (runda 1);
 • 200 mln zł (runda 2);
 • 250 mln zł (runda 3), w tym:


dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 495 mln zł w następującym podziale na rundy:

 • 90 mln zł (runda 1);
 • 180 mln zł (runda 2);
 • 225 mln zł (runda 3).


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50  mln euro, natomiast maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6  mln zł.


Andrzej Najda,
dyrektor Najda Consulting
 

aktualizowano: 2018-03-15 10:19
Wszystkich rekordów:

Społeczność