Know-how

Know-how 2017-07-04

Młodzi przedsiębiorczy w Szczecinie

Dobiegła końca druga edycja kampanii edukacyjno-informacyjnej Młodzi na start 2 realizowanej przez Fundację Talent&Kariera w partnerstwie z Miastem Szczecin.  Od marca do czerwca 2017 r. przeszkolono 566 studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie Młodzi na start 2 /fot.: materiały Fundacji Talent&Kariera / Spotkanie Młodzi na start 2 /fot.: materiały Fundacji Talent&Kariera /

Fundacja Talent&Kariera kładzie duży nacisk na kształtowanie postawy przedsiębiorczej u młodych ludzi, na uświadamianie, czego oczekują współcześni pracodawcy oraz na pokazywanie, jak wiele możliwości rozwoju mają osoby, które zdecydują się budować karierę zawodową w Szczecinie i regionie. Najświeższą wiedzę na temat rynku pracy Fundacja czerpie od partnera merytorycznego – firmy rekrutacyjnej LSJ HR Group.


Partnerzy cyklu Know-how:

 


Czego dotyczyły szkolenia?

Podczas warsztatów uczestnicy mogli poznać mocne strony Szczecina, kierunki rozwoju miasta oraz branże, w których zatrudnienie znajdują  również niedoświadczeni pracownicy i w których ścieżka kariery jest bardzo klarowna. Co ciekawe przed zajęciami znacznie ponad połowa uczestników deklarowała chęć wyjazdu ze Szczecina po ukończeniu szkoły, zaś po zajęciach te proporcje były odwrotne. Świadczy to o niskiej świadomości perspektyw, jakie stwarza miasto oraz o konieczności dalszego edukowania.

Eksperci pokazali także, jak kształtować u siebie postawę przedsiębiorczą i tym samym zwiększyć swoje szanse na atrakcyjne zatrudnienie. Przygotowali młodych ludzi do udziału w procesach rekrutacyjnych, wskazali jak skonstruować przejrzyste i treściwe CV, jak zrobić dobre wrażenie i jakich błędów unikać.

- W ramach przeprowadzonych warsztatów spotkaliśmy się z 311 studentami szczecińskich uczelni publicznych oraz 255 uczniami liceów i techników. Zaprezentowaliśmy im najczęściej poszukiwane przez pracodawców specjalności i kompetencje, a także wysokość zarobków na poszczególnych stanowiskach. – mówi Katarzyna Opiekulska, prezeska Fundacji – Muszę przyznać, że byli zaskoczeni tym, iż już na starcie mogą liczyć na całkiem godne wynagrodzenie.

Szkolenia to nie wszystko

W drugim etapie kampanii zorganizowane zostały  dni otwarte w przedsiębiorstwach, dzięki którym młodzież przekonała się, jak wygląda praca w interesujących ich branżach oraz jakie dana  firma oferuje warunki współpracy i rozwoju.

- Spotkania odbyły się w pierwszej połowie czerwca w czterech firmach: Diebold Nixdorf, 3SHAPE Sp. z.o.o.,  Drobimex Sp. z o.o. oraz Netto Sp. z.o.o.  i wzięło w nich udział łącznie 61 osób. Była to dla nich szansa do sprawdzenie, jak wygląda kultura organizacyjna firmy, jaki jest styl komunikacji i w jakich warunkach pracuje zespół – podkreśla Katarzyna Opiekulska.

Ponadto przygotowano dwie publikacje, które rozdystrybuowano wśród uczestników szkoleń, na uczelniach i w szkołach. Jedna z nich to folder informacyjny uwzględniający informacje na temat budowania postawy przedsiębiorczej, kluczowych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców ze Szczecina i regionu, specyfiki lokalnego rynku pracy, w tym branż, które aktualnie rekrutują pracowników, poszukiwania pracy i całego procesu rekrutacyjnego,  a przede wszystkim zalet Szczecina.
Druga publikacja to informator o szkolnictwie zawodowym, w którym pokazano, jak wiele jest ofert pracy dla osób z wykształceniem technicznym i zawodowym oraz że wybór szkoły branżowej nie zamyka drogi do rozwoju i edukacji, a pozwala na zyskanie niezależności finansowej już w wieku 18 lat. Zamieszczono w nim także czytelny wykaz szkół technicznych i branżowych.  Informator z pozoru dedykowany jest uczniom gimnazjów, natomiast w rzeczywistości  rodzicom i doradcom personalnym. Do nich należy bowiem zadanie budowania świadomości najmłodszych o potencjale rynku pracy.

Koniec kampanii, ale misja trwa

Kampania Młodzi na start 2 wzbudziła bardzo duże zainteresowanie dyrektorów szkół i doradców zawodowych. Podczas spotkania zorganizowanego w maju br. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Szczecinie doradcy zawodowi zgłosili potrzebę kontynuowania misji Fundacji oraz uwzględnienia w kolejnej kampanii szkoleń im dedykowanych. - Jak się okazuje, doradcom zawodowym brakuje aktualnych informacji na temat rynku pracy, branż rozwijających się w Szczecinie najszybciej (np. BPO/SSC),  potrzeb pracodawców i ich oczekiwań. Trzeba więc nad tym popracować . – mówi Katarzyna Opiekulska i dodaje - Jedna kampania nie zdziała cudów, dwie pokazują, że realizowane działania mają sens… Wymierne rezultaty przyjdą jednak z czasem i z upływem kolejnych tego typu projektów.

Fundacja nadal zamierza uświadamiać młodym ludziom, jakie możliwości drzemią na rynku pracy Szczecina i regionu. Planuje także stworzenie platformy porozumienia dla szkół,  uczelni oraz biznesu, której bazą jest doskonała znajomość kandydatów, pracodawców i oferty edukacyjnej. Tylko dzięki współpracy możliwe będzie pokazanie, a wręcz udowodnienie młodym ludziom, że Szczecin to miasto wielu możliwości, w tym dobrej pracy i jasnej ścieżki kariery.

SG

 

 

aktualizowano: 2017-07-14 13:10
Wszystkich rekordów:

Społeczność