Know-how

Know-how 2017-05-04

Know-how: Warsztaty i szkolenia do 26 maja

W maju m. in. szkolenia na temat delegowania pracowników do krajów UE, ważnych zmian w przepisach podatkowych czy możliwości wsparcia innowacyjnych projektów firm. Także webinarium o zasadach prowadzenia sklepu internetowego na terenie Niemiec.
 
 /fot.: pixabay.com / /fot.: pixabay.com /
Delegowanie pracowników do krajów UE
 
Data: 9 maja, godz. 9 -15
Miejsce: ZSRG-SCP przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie
Organizator: Ośrodek Enterprise Europe Network, afiliowany przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 
„Delegowanie pracowników/zleceniobiorców na terytorium krajów UE, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec – nowe regulacje i zmiany w 2017 roku” to temat bezpłatnego szkolenia skierowanego głównie do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.
 
Uczestnicy zapoznają się m. in. z zasadami: wykonywania usług, warunków pracy i płacy, ubezpieczenia społecznego oraz opodatkowania dochodów uzyskiwanych na rynkach zagranicznych.
 
Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Styrna - Bartman, radca prawny, specjalizująca się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym, ekspert prawa gospodarczego i prawa handlowego  oraz w tematyce oddelegowania pracowników do pracy w Niemczech w szerokim ujęciu, tj. nie tylko regulacjach prawa krajowego i europejskiego, ale także z uwzględnieniem prawa niemieckiego obowiązującego zagranicznych przedsiębiorców.
 
Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przesłanie do 5 maja  (do godz. 12.00) do biura Enterprise Europe Network, wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.zsrg.szczecin.pl). 
 

Partnerzy cyklu Know-how:

 
 
Myślenie projektowe
 
Data: 9 maja, godz. 9 – 17
Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21 
Organizator: RCIiTT ZUT i Akademia Morska 
 
W ramach Design Thinking Week w Szczecinie odbędzie się warsztat biznesowy „Jak zbudować zaufanie do wirtualnej ochrony rzeczy osobistych?”.
 
Uczestnicy poznają metodykę design thinking i będą mogli przetestować ją w praktyce, opracowując rozwiązania dla realnego pomysłu biznesowego jednej ze szczecińskich firm.
 
Warsztat poprowadzą: Dorota Chybowska z Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie, Leszek Chybowski z AM, Hubert Dyba oraz Paweł Żebrowski z RCIiT.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja.
 
Wsparcie innowacyjnych projektów firm
 
Data: 11 maja, godz.10
Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie
Organizator: Ministerstwo Rozwoju
 
Wsparcie firm w realizacji innowacyjnych projektów to temat spotkania, na które zaprasza Ministerstwo Rozwoju.
 
Mowa będzie m. in. o Programie Inteligentny Rozwój (na każdym etapie rozwoju firmy), a także innych programach, również regionalnym.
 
Uczestnicy spotkania dowiedzą się np., jakie korzyści płyną z innowacyjnego podejścia do biznesu czy jakie formy partnerstwa nauki i biznesu są możliwe.
 
W programie także konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają fundusze europejskie.
 
Sklep internetowy w Niemczech
 
Data: 11 maja, godz.12 - 13
Miejsce: webinarium
Organizator: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii
 
„Sklep internetowy w Niemczech - uwarunkowania prawne” - to temat bezpłatnego webinarium dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących lub planujących rozpocząć sprzedaż internetową. 
 
Temat zreferuje mec. Dariusz Odyniec, niemiecki adwokat (Rechtsanwalt) i adwokat polski (ORA Warszawa) specjalizujący się w polsko-niemieckim obrocie prawnym.
 
Program wykładu obejmuje zagadnienia: firma w Polsce czy w Niemczech? Forma działalności.
Stosowane prawo – niemieckie czy polskie? Tzw. ogólne warunki umów – na ile potrzebne lub konieczne? Ochrona danych osobowych. Dalsze wymogi dla strony internetowej – „Impressum”.
Regulacje prawne dotyczące nieuczciwej konkurencji. Umowy internetowe, aukcyjne - skutki, odstąpienie od umowy, przebieg możliwych sporów związanych z realizacją umowy.
W programie jest także dyskusja - czat.
 
Moderatorem spotkania będzie: Maciej Szmidt, wicekonsul, WPHI KG RP w Kolonii.
 
Zainteresowani muszą się zarejestrować do 9 maja, do godz. 12.00 pod linkiem: https://kolonia.clickmeeting.com/sklep-internetowy-w-niemczech-uwarunkowania-prawne
 
Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 
Data: 11 maja, godz.10-12
Miejsce: ABK Uniwersytetu Szczecińskiego
 
W cyklu „Warsztatów czwartkowych” organizowanych przez Akademickie Biuro Karier US spotkanie na temat „Kompleksowego rozwiązywania problemów”.  
 
To warsztaty dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (ale w przypadku wolnych miejsc przyjmowani są także studenci innych uczelni). 
 
Ułatwienia dla przedsiębiorców
 
Data: 15 maja, godz. 9 – 16
Miejsce: Urządu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 (sala konferencyjna) 
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
 
Szkolenie pod hasłem: „100 ułatwień dla przedsiębiorców i nie tylko” skierowane do przedsiębiorców, księgowych i wszystkich, których interesują zagadnienia związane ze zmianą przepisów ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Uczestnicy zapoznają się m. in. ze zmianami w: Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksie cywilnym, Kodeksie pracy, Ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksie spółek handlowych oraz Prawie budowlanym.
 
Szkolenie poprowadzi Justyna Maćkowiak, doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie prawa podatkowego, dyrektor Centrum Biznesu.
 
Należy zarezerwować miejsce poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kołobrzeg.pl w zakładce dla przedsiębiorców.
 
Bezpieczne prowadzenie firmy
 
Data:16 maja, godz. 9 – 16
Miejsce: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32
Organizator: PFP
 
„Optymalne decyzje i bezpieczne prowadzenie firmy” to szkolenie dla osób, które niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą lub zamierzają to zrobić. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy dostaną „zestaw czerwonych świateł, ostrzeżeń, dobrych rad i kół ratunkowych”.
 
Mowa będzie m. in. o podatkach, błędnych zapisach w umowach, ochronie danych osobowych, prawach autorskich, płynności finansowej.
 
Szkolenie poprowadzi Beata Kuśmierek, doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, właścicielka firmy TAX DEAL.
 
ABC Przedsiębiorczości 
 
Data: 17 maja, godz. 9 - 16
Miejsce: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32
Organizator: PFP
Informacje: http://www.pfp.com.pl/files/2899_Jak_prowadzi%C4%87_w%C5%82asn%C4%85_firm%C4%99.pdf
 
Z cyklu ABC Przedsiębiorczości szkolenie „Jak zorganizować i prowadzić własną firmę – kompendium wiedzy dla początkujących”. 
 
Uczestnicy poznają m. in. zasady wystawiania faktur VAT, obowiązki wynikające z prowadzenia sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, zatrudnianie pracowników na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, zasady korzystania z samochodu we własnej działalności, prawa i obowiązki podatnika wynikające z ordynacji podatkowej. 
 
Szkolenie poprowadzi doradca gospodarczy Justyna Maćkowiak.
 
Przygotowanie biznesplanu
 
Data: 18 maja, godz. 9 - 16
Miejsce: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32
Organizator: PFP
 
Szkolenie adresowane jest do właścicieli mikro i małych firm lub osób nimi zarządzających, pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak przygotować profesjonalny biznesplan.
 
Poprowadzi je doradca biznesu Piotr Sylwestrzak. 
 
Pomeranian Offshore Networking Platform
 
Data: 18 maja, godz. 10 – 18.30 (rejestracja od godz. 9) 
Miejsce: hotel Radisson Blu, Szczecin
Organizatorzy: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego, Urząd Miasta Szczecin, Dong Energy, ST3 Offshore sp.z.o.o., Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, BIC Electric oraz Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.
Informacje: http://ponp.pl/
 
Do końca kwietnia trwa rejestracja uczestników (udział jest bezpłatny). 
 
To już druga edycja Pomeranian Offshore Networking Platform, imprezy integrującej firmy branży offshore. W programie: Konferencja i Akademia Offshore (m. in. będzie można poznać wymagania, jakie musi spełnić mała lub średnia firma, która chciałaby być podwykonawcą dużych projektów) oraz giełda kooperacyjna. 
 
By wziąć udział w spotkaniach B2B, należy się zarejestrować poprzez stronę ponp.pl w systemie B2 match.
 
Zmiany w przepisach ważne dla przedsiębiorców
 
Data: 23 maja, godz. 9-15
Miejsce: ZSRG-SCP przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 
Bezpłatne szkolenie „Zmiany w przepisach ważne dla każdego przedsiębiorcy" dla właścicieli i pracowników firm prowadzących działalność na terenie miasta Szczecina.
 
„Szkolenie ma na celu przedstawienie wprowadzonych już zmian w przepisach podatkowych, a także stworzenie uczestnikom możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń, informacji i kontaktów” - piszą organizatorzy. Wyjaśniają, że uczestnicy będą mieli szansę zdobyć wiedzę z zakresu zmian w podatku od towarów i usług oraz  zasad rozliczania płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym, a także usystematyzować wiedzę nt. ordynacji podatkowej oraz jednolitego pliku kontrolnego. Będzie też mowa o zasadach i warunkach bieżącej korekty przychodów i kosztów. 
 
Warsztaty poprowadzi Beata Kuśmierek, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, autorka internetowych szkoleń podatkowych i artykułów o tematyce związanej z przedsiębiorczością.
 
Należy zarejestrować się do 18 maja.
 
Techniki skutecznego zamykania transakcji
 
Data: 23 maja, godz. 9-16
Miejsce: Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: PFP
 
„Metody i techniki skutecznego zamykania transakcji sprzedażowych B2B i B2C, w realu i w sieci. Warsztaty dla małych i średnich firm” to szkolenie (wykłady i warsztat) dla osób, zajmujących się sprzedażą, odpowiadających za rezultaty handlowe oraz dla właścicieli małych firm, którzy chcą zwiększyć skuteczność sprzedaży w swoich firmach.
 
Szkolenie poprowadzi Katarzyna Łukaszuk, praktyk biznesu, trener i konsultant specjalizująca się w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem.
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 
Rejestracja na Kongres Morski
 
Data: 8-9 czerwca
Miejsce: Filharmonia, Akademia Morska, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Organizator: Fundacja Kongres Morski
 
5. Międzynarodowy Kongres Morski odbędzie się w Szczecinie już w czerwcu. Na stronie wydarzenia trwa rejestracja uczestników.
 
ata
aktualizowano: 2017-05-14 22:05
Wszystkich rekordów:

Społeczność