Know-how

Know-how 2017-11-24

Know-how. Warsztaty i szkolenia do 12 grudnia

Zawieranie bezpiecznych umów o roboty budowlane. Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument. Tworzenie i przesyłanie plików JPK_VAT. M. in. z takich warsztatów i szkoleń skorzystać można w najbliższych tygodniach.

 /fot.: mab / /fot.: mab /
Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców 
 
Data: każdy wtorek listopada
Miejsce: Urzędy Skarbowe
Organizator: Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
 
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK".
 
W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.
Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.
 
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
 
„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS" – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.
 
Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.
 
Przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczają się na co dzień.
 
Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, dostępne są na stronach internetowych IAS w Szczecinie i poszczególnych urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego.
Link do publikacji głównej z wykazem szkoleń:   
 
 
 

Partnerzy cyklu Know-how:

 


 

 

 

Studencki Klub Przedsiębiorczości

 
Data: 27-29 listopada
Miejsce: ZSRG – SCP, ul. Kolumba 86, Szczecin
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 
Szkolenia dla studentów i absolwentów poświęcone tematyce zakładania swojej firmy. 27 listopada w programie warsztaty „Startuję z nowym biznesem, czyli business idea”. 28 listopada – podatki i ubezpieczenia w nowej firmie. 29 listopada – e-marketing, czyli firma w sieci.
 
Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy biznesu.
 
Marketing eksportowy
 
Data: 28 listopada
Miejsce: Stargardzka Izba Gospodarcza ul. I Brygady 35, Stargard
Organizator: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
 
„Marketing eksportowy” to bezpłatne szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Podczas spotkania zaprezentowane będą praktyczne aspekty takiego marketingu.
 
Poprowadzą je: Jakub Makurat, Zbigniew Popowski, Beata Witkowska, Łukasz Żak. W programie m. in. także indywidualne konsultacje.
 
Uczestnicy muszą wcześniej zgłosić udział pod numerem tel.: 661 106 850 lub mailem: kontakt@zakoffice.pl
 
 
Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu
 
Data: 30 listopada, w godz. 8:30-15:30 
Miejsce: RCIiTT ZUT, ul. Jagiellońskaj 20-21, Szczecin, sali 115 „Szwalnia”, I piętro
Organizator: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
 
Warsztaty: „Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument” skierowane są do pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Warsztaty pomogą w przygotowaniu wniosków do programu SME Instrument (Instrument dla MŚP). 
 
„Celem szkolenia jest przygotowanie firm do aplikowania do piewrszej fazy SME Instrumentu w ramach Horyzontu 2020. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czego oczekuje Komisja Europejska od projektów zgłaszanych do programu oraz jak podejść do zagadnienia, by najtrafniej spełnić te wymagania i otrzymać dofinansowanie. Przedstawione zostaną zasady SME Instrumentu, kryteria oceny projektów oraz czynniki decydujące o sukcesie bądź porażce w aplikowaniu. Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia, które pomogą w wypełnieniu wniosku oraz zakres wsparcia ze strony RCIiTT w ramach przygotowania do SME Instrumentu i późniejszej realizacji projektu” - zapowiadają organizatorzy..
 
Szkolenie poprowadzi ekspertka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, Katarzyna Bartkowiak.
 
SME Instrument, inaczej Instrument dla MŚP, to mechanizm finansowania najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez europejskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W jego ramach firma może otrzymać nawet 2,5 mln euro na udoskonalenie prototypu rozwiązania (produktu, usługi, procesu, modelu biznesowego) i pilotażowe wprowadzenie go na co najmniej europejski rynek. 
 
Najważniejszymi warunkami otrzymania finansowania są innowacyjność, posiadanie przez firmę prototypu oraz umiejętność przekonania ewaluatorów do swojej wizji komercjalizacji pomysłu. 
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ale liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie RCIiTT.
 
Zgłoszenia należy przesłać pod adres: szkolenia@zsrg.szczecin.pl  lub telefonicznie: 91 – 489 -22 – 79
 
Strategie marketingowe
 
Data:  30 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce:  siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Uczestnicy bezpłatnego szkolenia „Strategie marketingowe i skuteczny przekaz reklamowy” poznają zasady budowania strategii marketingowej oraz związanej z nią strategii reklamy. Dowiedzą się, jak zwiększać sprzedaż w firmie oraz poprawić rozpoznawalność jej produktów i usług. Jak właściwie planować działania reklamowe, by nie marnować swojego czasu
i pieniędzy.
 
Szkolenie poprowadzi Zbigniew Pankiewicz, trener biznesu, były dziennikarz, specjalista ds. komunikacji w biznesie. 
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 
Kalambury podatkowe 
 
Data: 7 grudnia, godz. 9 – 15.45
Miejsce: siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
„Kalambury podatkowe” to szkolenie w formie gry podatkowej „Życie gospodarcze”, w trakcie której wyjaśniane będą problematyczne zagadnienia z obszaru podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Uczestnicy poznają alternatywne rozwiązania konkretnych sytuacji gospodarczych oraz ich konsekwencje.
 
Szkolenie poprowadzi  Beata Kuśmierek, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja na: 
 
 
 
Roboty budowlane. Jak zawierać umowy?
 
Data: 12 grudnia, godz. 9 - 16
Miejsce:  siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Uczestnicy bezpłatnego szkolenia pt. „Umowa o roboty budowlane jako zabezpieczenie interesów stron – zawarcie umowy, realizacja postanowień umowy i procesu inwestycyjnego, aż do dochodzenia roszczeń – jakie zapisy są istotne”, zdobędą wiedzę z zakresu zawierania umów o roboty budowlane, egzekwowania postanowień umowy na etapie realizowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umownych, na które należy zwracać szczególną uwagę.
 
W trakcie szkolenia omówione zostaną m. in. : rodzaje umów o roboty budowlane funkcjonujące w naszym porządku prawnym, prawa i obowiązki stron umowy, rozwiązania zabezpieczające interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego.
 
Uczestnicy dowiedzą się także jak napisać umowę o roboty budowlane, by była ona bezpieczna dla stron, na jakie zapisy umowne należy zwracać szczególną uwagę, a których należy się wystrzegać, w jaki sposób zapisy umowy wpływają na możliwość dochodzenia roszczeń, odstąpienie od umowy przed zakończeniem inwestycji i wzajemne rozliczenia stron, najnowsze orzecznictwo dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia.
 
„Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców działających w branży budowlanej i zawierających umowy o roboty budowlane, pracowników przedsiębiorstw oraz wszystkich tych osób, które w swojej codziennej pracy stykają się z zagadnieniami związanymi z zawieraniem i realizacją umów o roboty budowlane” - wyjaśniają  organizatorzy.
 
Szkolenie poprowadzi Maja Grzegorczyk, radca prawny, specjalista prawa pracy. Specjalizująca się w tematyce ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa spółek handlowych.
 
Rejestracja na szkolenie pod adresem:
 
 
 
redata
 
aktualizowano: 2017-12-05 06:02
Wszystkich rekordów:

Społeczność