Know-how

Know-how 2017-10-26

Know-how: Szkolenia, wydarzenia do 25 listopada

Dofinansowanie udziału w misjach gospodarczych. Fundusze RPO na rewitalizację, dofinansowanie edukacji kadr. M. in. tych tematów warto nie przegapić w najbliższych dniach. Już w listopadzie także giełda kooperacyjna Industrial Bridge 2017 oraz Targi Pracy KARIERA 2017.
Poprzednie edycje Targów Pracy KARIERA /fot.: mab/archiwum / Poprzednie edycje Targów Pracy KARIERA /fot.: mab/archiwum /
Zarządzanie ryzykiem walutowym
 
Data:  27 października 2017
Miejsce: RCIiTT ZUT ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin
Organizator: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
 
Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej” skierowane jest do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.
 
„Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o forwardach, opcjach walutowych i wielu innych narzędziach zabezpieczających przed ryzykiem walutowym oraz nabędą umiejętność wykorzystania ich w codziennej działalności firmy” - zapowiadają organizatorzy.
 
Szkolenie poprowadzi Jacek Maliszewski, główny ekonomista firmy DMK oraz przewodniczący rady nadzorczej WGT S.A.
 
Więcej informacji o szkoleniu i formularz rejestracji na stronie RCIiTT.”
 
Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
 
Data: 31 października, godz. 11 - 13
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4
Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
 
Spotkanie "Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze i prace rozwojowe” skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 
Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod adresem e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach: lpi@pyrzyce.pl. 
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
Fundusze europejskie z RPO
 
Data: 6 i 16 listopada
Miejsce: Szczecin
Organizator: marszałek województwa zachodniopomorskiego
 
Spotkanie informacyjne nt. konkursu 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Specjaliści w zakresie funduszy europejskich odpowiedzą na pytania: Czym jest projekt rewitalizacyjny i jak uniknąć błędów w projekcie? Jak wygląda dokumentacja konkursowa i jakie są kryteria oceny wniosków? Co będzie premiowane w konkursie?
 
A konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wyjaśnią kwestie związane z funduszami na edukację kadr i wyrównywanie szans w społecznościach lokalnych.
 
Na zakończenie planowane są konsultacje indywidualne. 
 
Spotkanie 6 listopada 2017 roku o godz. 12 odbędzie się w galerii Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (IV p). Zaś 16 listopada o godz. 11 w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie (sala konferencyjna na poziomie -1). 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
O dofinansowanie w konkursie 9.3 mogą się ubiegać: m. in. jednostki samorządowe, przedsiębiorcy,  organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS i niektóre instytucje kultury
 
Do 2 listopada (do godz. 15.30) należy potwierdzić udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: nwolska@wzp.pl lub telefonicznie: (91) 44-19-195. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, instytucję oraz wybrany termin spotkania.
 
Bioekonomia 2017 w Meklemburgii
 
Data:1-2 listopada 
Miejsce: Anklam, Suiker Unie GmbH & Co. KG
Organizator: Uniwersytet Greifswald i Izba Przemysłowo-Handlowa IHK Neubrandenburg.
 
Trzecia konferencja bioekonomiczna BioÖkonomieKonferenz 2017 odbędzie się w dniach 1-2 listopada w Anklam (na terenie Cukrowni Anklam Suiker Unie GmbH & Co. KG). Główna część odbędzie się 2 listopada. 
 
Podczas konferencji eksperci omówią przyszłość bioekonomii w Meklemburgii Pomorzu Przednim.
 
Celem konferencji jest propagowanie wiedzy na temat bioekonomii, wzmacnianie współpracy nauki z przemysłem w regionie. Wydarzenie to także idealna platforma do nawiązywania kontaktów i tworzenia synergii.
 
Dofinansowanie udziału w misjach gospodarczych
 
Data: zgłoszenia do 3 listopada
Miejsce: zgłoszenia do COIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Organizator: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów UM Pomorze Zachodnie, Ministerstwo Rozwoju
 
"Istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania udziału w branżowych misjach gospodarczych w 2018 roku w krajach wschodnioeuropejskich oraz Azji Środkowej.
Misje byłyby częściowo refundowane ze środków Ministerstwa Rozwoju - do 50 proc. kosztów, maksymalnie do 8000 zł na firmę” - informuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
 
W 2018 r. planowane są misje gospodarcze m.in. dla branż agroprodukcja, agrouprawa, opakowania i logistyka oraz budownictwo, instalacje, metal, wyposażenie wnętrz i transport. Spis kierunków i terminów COIE podaje na swojej stronie internetowej.
 
„Ze względu na termin złożenia stosownych dokumentów w Ministerstwie Rozwoju do końca listopada br., zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 3 listopada br. na adres: kstuleblak@wzp.pl „ - informuje COIE. 
 
Dla firm z branży morskiej o MFI
 
Data: 7 listopada, godz. 12-14
Miejsce: siedziba BCS, pl. Stefana Batorego 4 
Organizator: Business Club Szczecin
 
„Morski Fundusz Inwestycyjny szansą rozwoju firm gospodarki morskiej” - to temat spotkania dla firm z branży morskiej z Pawłem Brzezickim, byłym wiceministrem gospodarki morskiej, obecnie zarządcą komisarycznym Polskiej Żeglugi Morskiej. 
 
Należy wcześniej zgłosić udział pod numerem telefonu: 515 061 868 lub mailowo: pawel.bury@business.szczecin.pl. 
 
Planowane pierwotnie na 26 października zostało przełożone na 7 listopada.
 
 

 

Partnerzy cyklu Know-how:

 


 

 

 

Industrial Bridge 2017
 
Data: 23 listopada
Miejsce:  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21, Szczecin
Organizator: Enterprise Europe Network RCiTT ZUT
 
Industrial Bridge 2017 to giełda kooperacyjna dla firm z  sektora stalowego, morskiego oraz transportowo – logistycznego. Wezmą w niej udział przedsiębiorcy z Polski, Niemiec i Skandynawii, a także współpracujący z przemysłem naukowcy. 
 
Targi Pracy KARIERA 2017, ZUT, Szczecin
 
Data: 23 listopada 2017 r. w godz. 10 - 15
Miejsce:  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, al. Piastów 42, Szczecin
Organizator: Biuro Karier  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 
Podczas Targów Pracy „KARIERA 2017” wystawcy będą mieli szansę nawiązać kontakt z przyszłymi pracownikami, stażystami lub praktykantami. Mogą spotkać się ze studentami i absolwentami wszystkich dziesięciu wydziałów ZUT. 
 
Dla poszukujących zatrudnienia, praktyk czy staży będzie to okazja do nawiązania kontaktu z firmami. Mogą dowiedzieć się, jakie systemy rekrutacyjne stosują przedsiębiorstwa czy na jakich kandydatów czekają.
 
Podczas tych targów prezentują się firmy z różnych branż i specjalności, biura doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy. 
 
Planującym uruchomienie własnej działalności porad udzielać będą przedstawiciele instytucji wspierających tworzenie i prowadzenie firm.
 
Będą także eksperci z zakresu doradztwa kariery zawodowej oraz podejmowania pracy w kraju i za granicą.
 
 
redata
 
aktualizowano: 2017-11-03 07:41
Wszystkich rekordów:

Społeczność