Know-how

Know-how 2017-11-03

Know-how: Szkolenia, warsztaty, wydarzenia do 30 listopada

W listopadzie wyjątkowo dużo szkoleń i wydarzeń m. in. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dla przedsiębiorców i przyszłych właścicieli firm różnych branż. Także w tym miesiącu Polsko-Niemiecki Dzień Turystyki, giełda kooperacyjna Industrial Bridge 2017 i Targi Pracy Kariera 2017.
 
Ubiegłoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Technoparku Pomerania  /fot.: Mat. Technopark Pomerania / Ubiegłoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Technoparku Pomerania /fot.: Mat. Technopark Pomerania /
E-marketing
 
Data:  9 listopada 2017 r. w godz. 9 - 15, zgłoszenia do 3 listopada
Miejsce:  siedziba ZSRG – SCP, ul. Kolumba 86, sala 136, parter
Organizator: Ośrodek Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 
„Współczesny e-marketing – czyli jak zaistnieć na rynkach krajowych i zagranicznych” - to temat bezpłatnego szkolenia dla  przedsiębiorców.
 
„Celem szkolenia jest przedstawienie współczesnych trendów, jakie zachodzą w marketingu internetowym. Jak wykorzystać e-marketing do promocji swojej firmy nie tylko na rynkach krajowych, ale i zagranicznych. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę o sposobach promocji i sprzedaży w najdynamiczniej rosnącym i najlepiej mierzalnym medium jakim jest Internet. Kto pierwszy i w lepszym stopniu przyswoi kluczową dla rozwoju wiedzę, ten zacznie sprzedawać więcej i wyprzedzi konkurencję” - zachęcają organizatorzy.
 
Zapraszają: pracowników działów marketingu i działów sprzedaży, właścicieli i przedstawicieli firm chcący poprawić efektywność prowadzonych działań w Internecie, właściciele i przedstawiciele firm zainteresowani e-marketingiem od strony praktycznej. 
 
Szkolenie skierowane jest głównie do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.
 
Poprowadzi je Mariusz Łodyga, trener, konsultant, doradca biznesowy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z marketingiem, public relations oraz budowaniem wizerunku – personal & business branding oraz optymalizacją działań sprzedażowych. Założyciel i właściciel Premium Consulting. 
 
Warunkiem uczestniczenia jest przesłanie do 3 listopada, do godz. 12 do biura Enterprise Europe Network wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: een.szkolenia@zsrg.szczecin.pl
 
Polsko-Niemiecki Dzień Turystyki
 
Data: 13 listopada, zgłoszenia do 3 listopada
Miejsce: Frankfurt nad Odrą
Organizator: IHK Ostbrandenburg i Ośrodek Enterprise Europe Network przy ZSRG – SCP
 
Polsko-Niemieckie Dniach Turystyki to impreza adresowana do szeroko pojętej branży turystycznej. W programie panele dyskusyjne nt. polsko-niemieckiej współpracy, wykłady nt. osobliwości polskich i niemieckich urlopowiczów oraz warsztaty nt. organizacji niemieckiego rynku turystycznego.
 
W ramach konferencji odbędzie się także giełda kooperacyjna Business Mixer, podczas której firmy będą miały okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów i w przyszłości współpracy.
 
Impreza będzie tłumaczona symultanicznie. Udział w niej jest całkowicie bezpłatny.
 
Dofinansowanie udziału w misjach gospodarczych
 
Data: zgłoszenia do 3 listopada
Miejsce: zgłoszenia do COIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Organizator: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów UM Pomorze Zachodnie, Ministerstwo Rozwoju
 
"Istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania udziału w branżowych misjach gospodarczych w 2018 roku w krajach wschodnioeuropejskich oraz Azji Środkowej.
Misje byłyby częściowo refundowane ze środków Ministerstwa Rozwoju - do 50 proc. kosztów, maksymalnie do 8000 zł na firmę” - informuje Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
 
W 2018 r. planowane są misje gospodarcze m.in. dla branż agroprodukcja, agrouprawa, opakowania i logistyka oraz budownictwo, instalacje, metal, wyposażenie wnętrz i transport. Spis kierunków i terminów COIE podaje na swojej stronie internetowej.
 
„Ze względu na termin złożenia stosownych dokumentów w Ministerstwie Rozwoju do końca listopada br., zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 3 listopada br. na adres: kstuleblak@wzp.pl „ - informuje COIE. 
 
 
Fundusze europejskie z RPO
 
Data: 6 i 16 listopada
Miejsce: Szczecin
Organizator: marszałek województwa zachodniopomorskiego
 
Spotkanie informacyjne nt. konkursu 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Specjaliści w zakresie funduszy europejskich odpowiedzą na pytania: Czym jest projekt rewitalizacyjny i jak uniknąć błędów w projekcie? Jak wygląda dokumentacja konkursowa i jakie są kryteria oceny wniosków? Co będzie premiowane w konkursie?
 
A konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wyjaśnią kwestie związane z funduszami na edukację kadr i wyrównywanie szans w społecznościach lokalnych.
 
Na zakończenie planowane są konsultacje indywidualne. 
 
Spotkanie 6 listopada 2017 roku o godz. 12 odbędzie się w galerii Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (IV p). Zaś 16 listopada o godz. 11 w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie (sala konferencyjna na poziomie -1). 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
O dofinansowanie w konkursie 9.3 mogą się ubiegać: m. in. jednostki samorządowe, przedsiębiorcy,  organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS i niektóre instytucje kultury.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 
Dla firm z branży morskiej o MFI
 
Data: 7 listopada, godz. 12-14
Miejsce: siedziba BCS, pl. Stefana Batorego 4 
Organizator: Business Club Szczecin
 
„Morski Fundusz Inwestycyjny szansą rozwoju firm gospodarki morskiej” - to temat spotkania dla firm z branży morskiej z Pawłem Brzezickim, byłym wiceministrem gospodarki morskiej, obecnie zarządcą komisarycznym Polskiej Żeglugi Morskiej. 
 
Należy wcześniej zgłosić udział pod numerem telefonu: 515 061 868 lub mailowo: pawel.bury@business.szczecin.pl. 
 
Planowane pierwotnie na 26 października zostało przełożone na 7 listopada.
 
Zmiany w prawie gospodarczym i podatkowym
 
Data:  8 i 24 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce:  siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Bezpłatne szkolenie pt. „Zmiany w 2017 i planowane zmiany w 2018 – ułatwienia czy utrudnienia dla przedsiębiorców?” kierowane jest do przedsiębiorców, księgowych oraz wszystkich, których interesują zagadnienia związane ze zmianą przepisów ułatwiających (utrudniających) prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Uczestnicy zapoznają się m. in. ze zmianami w: Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, Ustawie o podatku VAT i nowych kasach fiskalnych, Systemie ubezpieczeń społecznych i płatnościach składek.
 
Szkolenie poprowadzi Justyna Maćkowiak, doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie prawa podatkowego, dyrektor Centrum Biznesu.
 
Należy wcześniej zarejestrować się poprzez stronę internetową Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
 
Takie szkolenie odbędzie się również w Wałczu - 14 listopada 2017 r. w godz. 9 – 16 w sali szkoleniowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 99 (bud.4, sala 11). Tutaj w celu rezerwacji miejsca należy skontaktować się z Polską Fundacją Przedsiębiorczości Oddział w Wałczu, ul Południowa 10 B tel.: 67 258 30 86.
 
 
 

 

Partnerzy cyklu Know-how:

 


 

 

 

Zasady zatrudniania cudzoziemców
 
Data:  8 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce:  Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, sala konferencyjna
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
„Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców dla początkujących” - to temat bezpłatnego szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się ze stosowaniem prawa pracy.
 
Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze regulacje prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców oraz różne warianty i możliwości pracy przez obywateli państw obcych. M. in. takie kwestie jak: czy wszyscy cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie na pracę w Polsce; jakie zmiany czekają nas w zatrudnianiu cudzoziemców w 2017r.; jakie warunki oraz wymogi formalne muszą być spełnione aby cudzoziemiec legalnie wykonywał pracę w Polsce.
 
Szkolenie poprowadzi Maja Grzegorczyk, radca prawny, specjalizująca się w prawie pracy, ochronie danych osobowych oraz ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym i prawie spółek handlowych. 
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.kolobrzeg.pl – zakładka dla przedsiębiorców) należy wysłać mailem na adres: m.pietruszczynska@um.kolobrzeg.pl lub faksem na numer 94 35 237 69. Informacje można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, nr tel. (94) 35 51 525.
 
Ułatwienia dla przedsiębiorców
 
Data: 9 listopada, godz. 9 - 16
Miejsce: Urząd Miasta Szczecinek, pl.Wolności 13, sala 220, II piętro  
Organzator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Podczas szkolenia pod hasłem „100 ułatwień dla przedsiębiorców i nie tylko” uczestnicy zapoznają się ze zmianami w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. M.in. zmianami w: Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksie cywilnym, Kodeksie pracy, Ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej,  Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksie spółek handlowych, Prawie budowlanym.
 
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, księgowych oraz wszystkich, których interesują zagadnienia związane ze zmianą przepisów ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Poprowadzi je Justyna Maćkowiak, doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie prawa podatkowego, dyrektor Centrum Biznesu.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
W celu rezerwacji miejsca należy wysłać zgłoszenie pod adres e-mail: e.omelanczuk@um.szczecinek.pl
 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
 
Data: 13-19 listopada
Organizator: regionalny koordynator Technopark Pomerania
 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week, GEW, ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku, obecnie w 150 krajach, w tym w Polsce. Zawsze w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, zakładania startupów, negocjowania z pracodawcą czy budowania osobistej marki. X edycja ŚTP odbędzie się w dniach 13-19 listopada 2017. 
 
Informacje o regionalnych koordynatorach, partnerach i wydarzeniach odbywających się w ramach ŚTP dostępne są na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.
 
Regionalnym koordynatorem GEW na Pomorzu Zachodnim jest Technopark Pomerania. 
 
Storytelling - moc budowania marki
 
Data: 13 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce:  siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Bezpłatne szkolenie pt. “Storytelling - moc budowania marki za pomocą historii” organizowane jest w ramach Światowych Dni Przedsiębiorczości.
 
Przedsiębiorcy nauczą się, jak budować relacje z otoczeniem, w szczególności z mediami, by w ten sposób wzmocnić wizerunek firmy i zwiększyć jej rozpoznawalność.
 
Szkolenie poprowadzi Zbigniew Pankiewicz, trener biznesu, wieloletni dziennikarz telewizyjny. Od kilkunastu lat analizuje komunikację wizerunkową przedsiębiorstw.
 
Należy wcześniej zarejestrować się poprzez stronę PFP.
 
Zarządzanie sprzedażą w małej firmie
 
Data:  15 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce:  siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
„Jak skutecznie zarządzać sprzedażą w małej firmie” - to szkolenie organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
 
Organizatorzy zapowiadają, że uczestnicy nabędą podstawową wiedzę o prowadzeniu sprzedaży, zależnościach występujących pomiędzy poszczególnymi jej procesami. Zaprojektują własną strategię sprzedaży na najbliższe 12 miesięcy. Poznają narzędzia i rozwiązania, które pozwolą im na samodzielnie prowadzenie działań i zmierzenie ich efektów, w kontekście wzrostu własnego biznesu.
 
Szkolenie poprowadzi Wojciech Dembiński, ekspert w dziedzinie strategii, zarządzania, sprzedaży i marketingu, z blisko 18-letim doświadczeniem we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami w kraju i za granicą.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
Należy wcześniej zarejestrować się przez stronę PFP.
 
O biznesplanie w Akademii Sztuki
 
Data: 15 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce: sala konferencyjna Akademii Sztuki, plac Orła Białego 2, Szczecin
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
„Biznesplan dla artystów” - to temat kolejnego szkolenia, organizowanego przez PFP w ramach Światowego Tygodnia Przedsiebiorczości.
 
Szkolenie adresowane jest do właścicieli mikro i małych firm lub osób nimi zarządzających, pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak przygotować profesjonalny biznesplan.
 
W programie m. in. podstawowe pojęcia dot. planowania i tworzenia biznesplanu, rola i funkcja biznesplanu, podstawowe kroki w procesie przygotowania biznesplanu, w tym opracowanie wizji i misji planowanego przedsięwzięcia, informacje wymagane w biznesplanie, analiza SWOT (przykłady i ćwiczenia), informacje wymagane w biznesplanie – c.d. prognoza sprzedaży (przykłady i ćwiczenia), cena, promocja i dystrybucja (przykłady), budowa planu finansowego (przykłady i ćwiczenia).
 
Szkolenie poprowadzi Piotr Sylwestrzak,doradca biznesu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rezerwacja miejsc mailem pod adres: ilona.galka@akademiasztuki.eu lub tel. 664-080-242.
 
Konferencja branży IT
 
Data: 16 listopada
Miejsce: Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 6, budynek F2
Organizator: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, ARMS
 
Szczecin growIT. Konferencja „Which Way With IT?” organizowana jest z myślą o przedsiębiorcach, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań oraz firmach z sektora IT. 
 
„Jeśli chcesz, by Twoja firma lepiej i sprawniej działała, rozglądasz się za nowinkami technologicznymi, chciałbyś wprowadzić nowatorskie zmiany do swojej firmy i szukasz podwykonawców z branży IT, odwiedź nas 16 listopada w Technoparku Pomerania! Jeśli natomiast jesteś firmą działającą w branży IT, pokaż innym swoje usługi, rozwiązania i technologie.” - zachęcają organizatorzy.
 
Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.it-arms-szczecin.eu
 
E-sklep, prawo i podatki
 
Data: 16 listopada, godz. 9-15
Miejsce: ZSRG – SCP, ul. Kolumba 86, Szczecin
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 
„Prawno-podatkowe aspekty handlu w sieci – e-sklep” to temat bezpłatnego szkolenia, które poprowadzi Beata Kuśmierek, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, autorka internetowych szkoleń podatkowych i artykułów o tematyce związanej z przedsiębiorczością.
 
„Na szkolenie zapraszamy właścicieli i pracowników firm prowadzących działalność na terenie miasta Szczecina” - wyjaśniają organizatorzy. „Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub już rozpoczęły działalność gospodarczą w zakresie e-handlu i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, aby podejmować prawidłowe decyzje”
 
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 
Biznesplan dla ogrodników 
 
Data:  17 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce:  siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Bezpłatne szkolenie pt. „Biznesplan dla ogrodników” organizowane jest w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiebiorczości. Adresowane jest do właścicieli mikro i małych firm lub osób nimi
zarządzających, pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcą
wiedzieć jak przygotować profesjonalny biznesplan.
 
Rejestracja na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
 
Industrial Bridge 2017
 
Data: 23 listopada
Miejsce:  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21, Szczecin
Organizator: Enterprise Europe Network RCiTT ZUT
 
Industrial Bridge 2017 to giełda kooperacyjna dla firm z  sektora stalowego, morskiego oraz transportowo – logistycznego. Wezmą w niej udział przedsiębiorcy z Polski, Niemiec i Skandynawii, a także współpracujący z przemysłem naukowcy. 
 
Targi Pracy KARIERA 2017, ZUT, Szczecin
 
Data: 23 listopada 2017 r. w godz. 10 - 15
Miejsce:  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, al. Piastów 42, Szczecin
Organizator: Biuro Karier  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 
Podczas Targów Pracy „KARIERA 2017” wystawcy będą mieli szansę nawiązać kontakt z przyszłymi pracownikami, stażystami lub praktykantami. Mogą spotkać się ze studentami i absolwentami wszystkich dziesięciu wydziałów ZUT. 
 
Dla poszukujących zatrudnienia, praktyk czy staży będzie to okazja do nawiązania kontaktu z firmami. Mogą dowiedzieć się, jakie systemy rekrutacyjne stosują przedsiębiorstwa czy na jakich kandydatów czekają.
 
Podczas tych targów prezentują się firmy z różnych branż i specjalności, biura doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy. 
 
Planującym uruchomienie własnej działalności porad udzielać będą przedstawiciele instytucji wspierających tworzenie i prowadzenie firm.
 
Będą także eksperci z zakresu doradztwa kariery zawodowej oraz podejmowania pracy w kraju i za granicą.
 
Studencki Klub Przedsiębiorczości
 
Data: 27-29 listopada
Miejsce: ZSRG – SCP, ul. Kolumba 86, Szczecin
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
 
Szkolenia dla studentów i absolwentów poświęcone tematyce zakładania swojej firmy. 27 listopada w programie warsztaty „Startuję z nowym biznesem, czyli business idea”. 28 listopada – podatki i ubezpieczenia w nowej firmie. 29 listopada – e-marketing, czyli firma w sieci.
 
Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy biznesu.
 
Zgłoszenia należy przesłać pod adres: szkolenia@zsrg.szczecin.pl  lub telefonicznie: 91 – 489 -22 – 79
 
Strategie marketingowe
 
Data:  30 listopada 2017 r. w godz. 9 - 16
Miejsce:  siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Uczestnicy bezpłatnego szkolenia „Strategie marketingowe i skuteczny przekaz reklamowy” poznają zasady budowania strategii marketingowej oraz związanej z nią strategii reklamy. Dowiedzą się, jak zwiększać sprzedaż w firmie oraz poprawić rozpoznawalność jej produktów i usług. Jak właściwie planować działania reklamowe, by nie marnować swojego czasu
i pieniędzy.
 
Szkolenie poprowadzi Zbigniew Pankiewicz, trener biznesu, były dziennikarz, specjalista ds. komunikacji w biznesie. 
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 
redata
 
aktualizowano: 2017-11-10 12:07
Wszystkich rekordów:

Społeczność