Know-how

Know-how 2017-10-20

Know-how: Szkolenia, warsztaty, wydarzenia do 12 listopada

Fundusze europejskie z RPO, Morski Fundusz Inwestycyjny, zmiany podatkowe, wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw czy narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem walutowym - to niektóre ze spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców w najbliższym czasie.

Pierwsze ze spotkań na temat funduszy europejskich z RPO odbędzie się w filharmonii /fot.: mab/archiwum / Pierwsze ze spotkań na temat funduszy europejskich z RPO odbędzie się w filharmonii /fot.: mab/archiwum /
Ochrona danych osobowych
 
Data: 24 października, godz. 9 – 16
Miejsce: siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
Bezpłatne szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych dla zaawansowanych - praktyczne vademecum ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie wraz z warsztatami dla administratorów danych oraz ABI (z uwzględnieniem planowanych zmian w przepisach oraz specyfiką pracy niektórych działów)” to propozycja dla przedsiębiorców, pracodawców, biur rachunkowych, biur kadrowych, osób pełniących funkcję ABI w jednostkach.
 
Uczestnicy poznają m. in. zasady przetwarzania danych osobowych pracowników, w toku procesu rekrutacji, w obszarze marketingu, windykacji, monitoringu, jak również w związku ze świadczeniem usług przez biura rachunkowe. W programie także najważniejsze zmiany w przepisach na lata 2017/2018.
 
Szkolenie poprowadzi je Maja Grzegorczyk, radca prawny, specjalista prawa pracy i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, trener z wieloletnim doświadczeniem,
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 
Jak założyć i rozwijać firmę
 
Data: 24 i 26 października
Miejsce: Gryfino, Dziwnów
Organizator: Lokalne Punkty Informacyjne
 
Podczas spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych można uzyskać m. in. informację o środkach na otwarcie działalności gospodarczej, dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
zasadach pozyskania dofinansowania, aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków, wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
 
24 października Mobilny Punkt Informacyjny dotrze do Gryfina (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja 16, godz. 11-13.30). Zaś 26 października - do Dziwnowa (Urząd Gminy, ul. Szosowa 5, godz. 10-13).
 
Dla firm z branży morskiej o MFI
 
Data: 7 listopada, godz. 12-14
Miejsce: siedziba BCS, pl. Stefana Batorego 4 
Organizator: Business Club Szczecin
 
„Morski Fundusz Inwestycyjny szansą rozwoju firm gospodarki morskiej” - to temat spotkania dla firm z branży morskiej z Pawłem Brzezickim, byłym wiceministrem gospodarki morskiej, obecnie zarządcą komisarycznym Polskiej Żeglugi Morskiej. 
 
Należy wcześniej zgłosić udział pod numerem telefonu: 515 061 868 lub mailowo: pawel.bury@business.szczecin.pl. 
 
Planowane pierwotnie na 26 października zostało przełożone na 7 listopada.
 
 

 

Partnerzy cyklu Know-how:

 


 

 

Innowacyjność, biznes i nauka

 
Data: 24 października, godz. 10.30, rejestracja do 15 października
Miejsce:  Centrum Konferencyjnym Zamek przy ul. Mickiewicza 2 w Szczecinku
Organizator:  Samorząd województwa i UM Szczecinek
 
Spotkanie biznesowe przedsiębiorców z zachodniopomorskimi naukowcami pod hasłem „Skok po innowacyjność: biznes + nauka.
 
Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami w zakresie badań i rozwoju oraz pozyskania funduszy na projekty innowacyjne. Przedsiębiorcy odbędą indywidualne konsultacje z naukowcami.
 
Eksperci wyjaśniają z jakich funduszy na poziomie regionalnym i krajowym firmy mogą skorzystać i uzyskać środki na projekty innowacyjne. 
 
Następnie w trakcie giełdy kooperacyjnej B2R, firmy spotykają się z wybranymi przez siebie naukowcami aby rozmawiać o możliwości współpracy.
 
Przed spotkaniem, każda firma rejestruje się na stronie internetowej wydarzenia, gdzie zamieszcza swój profil oraz określa w jakich dziedzinach poszukuje współpracy z uczelniami. Na podstawie tych informacji aplikacja dobiera uczestników spotkań. Każda firma otrzymuje harmonogram 20-minutowych spotkań z naukowcami.
 
Szczegóły oraz rejestracja na: https://www.b2match.eu/szczecinek2017
 
Kalambury podatkowe 
 
Data: 25 października, godz. 9 – 15.45
Miejsce: siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
„Kalambury podatkowe” to szkolenie w formie gry podatkowej „Życie gospodarcze”, w trakcie której wyjaśniane będą problematyczne zagadnienia z obszaru podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Uczestnicy poznają alternatywne rozwiązania konkretnych sytuacji gospodarczych oraz ich konsekwencje.
 
Szkolenie poprowadzi  Beata Kuśmierek, doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
 
Takie szkolenie odbędzie się także w Szczecinku  26 października 2017 r., w godz. 9 -16, w Urzędzie Miasta Szczecinek przy pl. Wolności 13 ( sala szkoleniowa nr 220, II piętro).
 
Skuteczny marketing w małej firmie
 
Data: 26 października, godz. 9 – 16
Miejsce: siedziba PFP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32
Organizator: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 
 
Bezpłatne szkolenie pt. „Skuteczny marketing w małej firmie” ma uświadomić uczestnikom, jak wielkie znaczenie dla powodzenia firmy ma zaprojektowanie i wdrożenie własnej strategii marketingowej.
 
Skierowane jest do przedsiębiorców.
 
Szkolenie poprowadzi Wojciech Dembiński, ekspert w dziedzinie strategii, zarządzania, sprzedaży i marketingu z 18-letnim doświadczeniem we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami w kraju i za granicą.
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 
 
Zarządzanie ryzykiem walutowym
 
Data:  26 i 27 października 2017
Miejsce: RCIiTT ZUT ul. Jagiellońska 20-21, Szczecin
Organizator: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
 
Bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej” skierowane jest do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.
 
„Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o forwardach, opcjach walutowych i wielu innych narzędziach zabezpieczających przed ryzykiem walutowym oraz nabędą umiejętność wykorzystania ich w codziennej działalności firmy” - zapowiadają organizatorzy.
 
Szkolenie poprowadzi Jacek Maliszewski, główny ekonomista firmy DMK oraz przewodniczący rady nadzorczej WGT S.A.
 
Więcej informacji o szkoleniu i formularz rejestracji na stronie RCIiTT.”
 
Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
 
Data: 31 października, godz. 11 - 13
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4
Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
 
Spotkanie "Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze i prace rozwojowe” skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 
Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod adresem e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach: lpi@pyrzyce.pl. 
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
Fundusze europejskie z RPO
 
Data: 6 i 16 listopada
Miejsce: Szczecin
Organizator: marszałek województwa zachodniopomorskiego
 
Spotkanie informacyjne nt. konkursu 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Specjaliści w zakresie funduszy europejskich odpowiedzą na pytania: Czym jest projekt rewitalizacyjny i jak uniknąć błędów w projekcie? Jak wygląda dokumentacja konkursowa i jakie są kryteria oceny wniosków? Co będzie premiowane w konkursie?
 
A konsultanci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wyjaśnią kwestie związane z funduszami na edukację kadr i wyrównywanie szans w społecznościach lokalnych.
 
Na zakończenie planowane są konsultacje indywidualne. 
 
Spotkanie 6 listopada 2017 roku o godz. 12 odbędzie się w galerii Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (IV p). Zaś 16 listopada o godz. 11 w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie (sala konferencyjna na poziomie -1). 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
O dofinansowanie w konkursie 9.3 mogą się ubiegać: m. in. jednostki samorządowe, przedsiębiorcy,  organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS i niektóre instytucje kultury
 
Do 2 listopada (do godz. 15.30) należy potwierdzić udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: nwolska@wzp.pl lub telefonicznie: (91) 44-19-195. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, instytucję oraz wybrany termin spotkania.
 
Trwa rejestracja , na Industrial Bridge 2017
 
Data: 23 listopada
Miejsce:  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21, Szczecin
Organizator: Enterprise Europe Network RCiTT ZUT
 
Industrial Bridge 2017 to giełda kooperacyjna dla firm z  sektora stalowego, morskiego oraz transportowo – logistycznego. Wezmą w niej udział przedsiębiorcy z Polski, Niemiec i Skandynawii, a także współpracujący z przemysłem naukowcy. Będzie to największe tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim w ostatnich latach.
 
Do Industrial Bridge 2017 można zgłaszać się do 12 listopada. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie ma ograniczeń co do wielkości firm. Zarejestrować należy się na stronie internetowej wydarzenia. Tam trzeba przedstawić swoją firmę, ofertę technologiczną i handlową oraz wybrać interesujących partnerów. Dzięki temu organizatorzy ustalą harmonogram spotkań, który pozwoli uczestnikom sprawnie skontaktować się z interesującymi ich rozmówcami.
 
redata
 
aktualizowano: 2017-10-26 16:08
Wszystkich rekordów:

Społeczność