Know-how

Know-how 2017-06-09

Know-how: Szkolenia do 22 czerwca

Dofinansowanie dla eksporterów. Finanse w Horyzoncie 2020. M. in. takie szkolenia odbędą się jeszcze w czerwcu.

 /fot.: mab / /fot.: mab /
Dofinansowanie dla eksporterów
 
Data: 12 czerwca, godz. 9-12.30
Miejsce: RCIiTT, ul. Jagiellońska 20-21, sala Tkalnia
Organizator: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT 
 
„Go International - Instrumenty wsparcia działalności międzynarodowej firm” to bezpłatne szkolenie dla obecnych i przyszłych eksporterów, które pomoże im rozpocząć lub rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach.
 
Eksperci RCIiTT i Banku Zachodniego WBK oraz projektu Natureef opowiedzą o najnowszych możliwościach dofinansowania do działań eksportowych. Podpowiedzą, jak tworzyć strategię eksportową oraz narzędzia pomocne w badaniu nowych rynków. O swoich doświadczeniach opowiedzą także przedsiębiorcy - eksporterzy. 
 
 

 

Partnerzy cyklu Know-how:

 
 
Produktywność w erze cyfryzacji
 
Data: 13 czerwca, godz. 9.30 do 14.30
Miejsce: Północna Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 86
Organizator: Monitor Erp System
 
Spotkanie dla kadry zarządzającej małych i średnich firm. Uczestnicy dowiedzą się, jak firmy produkcyjne z regionu północnej Polski mogą konkurować w skali międzynarodowej. Poznają nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie i rozwój międzynarodowy firm wytwórczych.
 
W programie m.in. zagadnienia: Potencjał rynków międzynarodowych. Szanse rozwojowe dla firm z północnej Polski. Standardy współpracy w międzynarodowych łańcuchach dostaw: jak współpracować z dużymi firmami na rynkach globalnych. Oczekiwania klientów wobec firm produkcyjnych: jak podnieść swoją konkurencyjność, dzięki narzędziom informatycznym. Standardy dotyczące zarządzania informacją w firmach produkcyjnych:. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych.
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja
 
Dyżur ekspercki: „Finanse w Horyzoncie 2020”
 
Data: 21 czerwca, godz. 8-15
Miejsce: RCIiTT, ul. Jagiellońska 20-21 Szczecin
Organizator:  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
 
Ekspert RCIiTT Angelika Łysiak podczas jednogodzinnych, indywidualnych spotkań, wyjaśni wszystkie kwestie związane z finansami w Horyzoncie 2020. M. in.: najważniejsze zasady finansowe obowiązujące w programie, formy wykazywania i kryteria kwalifikowania kosztów. Podpowie, co obejmują poszczególne kategorie kosztów bezpośrednich projektu, kiedy się uwalniają i na co można je przeznaczyć.
 
Spotkanie skierowane jest do podmiotów przygotowujących wnioski do Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz jednostek realizujących już projekty, w szczególności do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni wyższych oraz przedsiębiorców.
 
Program szkolenia oraz rejestracja na stronie RCIiTT https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/finanse-w-horyzoncie-2020.
 
Trwa rejestracja na szkolenie „Niemieckie zamówienia publiczne dla polskich firm”
 
Data: 29 czerwca, godz. 9-15
Miejsce: RCIiTT, ul. Jagiellońska 20-21 Szczecin
Organizator:  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
 
Trwa obowiązkowa rejestracja na szkolenie "Wprowadzenie do niemieckich zamówień publicznych", którego celem - jak piszą organizatorzy - jest "umożliwienie uczestnikom przeprowadzenia oceny potencjału i podjęcie prób pozyskania zleceń od niemieckich instytucji publicznych".
 
Szkolenie poprowadzi Tomasz Łyżwiński, od 2010 r. zajmujący się niemieckim rynkiem zamówień publicznych. 
 
Obowiązkowej rejestracji można dokonać na stronie: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/wprowadzenie-do-niemieckich-zamowien-publicznych
 
Liczba miejsc ograniczona.
 
 
Nagranie z webinarium nt. eksportu do USA
 
Data: dostępne
Miejsce: Internet
Organizator:  Wydziału Promocji i Handlu konsulatu RP w Nowym Jorku
 
Przedsiębiorcy zapoznać się mogą z nagraniem z webinarium "Kwestie celne i transportowe w eksporcie towarów z Polski do USA". 
 
Szkolenie dotyczy podstawowych zagadnień powiązanych z transportem towarów oraz cłami naliczanymi w związku przywozem produktów do USA. Eksperci poruszają między innymi temat: zakresu usług świadczonych w ramach pośrednictwa celnego, obowiązków importera, amerykańskich agencji rządowych powiązanych z importem produktów do USA, Agencji Żywności i Leków (FDA), zharmonizowanego systemu opłat celnych Stanów Zjednoczonych (Harmonized Tariff Schedule HTS), pełnomocnictw, ubezpieczenia towarów w transporcie międzynarodowym, w tym ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie ładunku.
 
 
Nagranie z webinarium „Sklep internetowy w Niemczech”
 
Data: dostępne
Miejsce: Internet
Organizator:  Wydziału Promocji i Handlu konsulatu RP w Kolonii
 
Nagranie z webinarium w Kolonii nt. obowiązujących w Niemczech zasad i przepisów związanych ze sprzedażą internetową. M. in. firma w Polsce czy w Niemczech? Stosowane prawo polskie czy niemieckie? Ogólne warunki umów. Ochrona danych osobowych. Regulacje prawne dotyczące nieuczciwej konkurencji. Przebieg ewentualnych sporów.
 
Nagranie dostępne na: https://youtu.be/w6Yhfv6xUnI
 
ata
 
aktualizowano: 2017-06-15 14:49
Wszystkich rekordów:

Społeczność