Dom Gospodarki

Dom Gospodarki 2021-03-25

Co nowego na pograniczu?

Inwestycje, technologie, medycyna... Kolejne spotkanie polsko-niemieckiego Kręgu Gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w formie online zorganizował 23 marca działający w Szczecinie Dom Gospodarki przy izbie przemysłowo-handlowej IHK Neubrandenburg.

Prowadzone przez Torstena Haascha, dyrektora generalnego IHK Neubrandenburg rozpoczęło się od prezentacji projektu badawczego dotyczącego połączenia nauki i biznesu z uwzględnieniem dostosowania wymagań na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie studiów podyplomowych. Omówili go Dr. Werner Westphal świadczący usługi consultingowe w Niemczech i prof. Jolanta Mazurkiewicz- Sokołowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolejny przykład polsko-niemieckiej kooperacji to współpraca z zachodniopomorskim Klastrem IT w zakresie działań na rzecz cyfryzacji regionu pogranicza. Przedstawili ją z niemieckiej perspektywy Alexander Schwock, international project manager z Witeno GmbH, spółki zarządzającej parkiem naukowo-technologicznym z Greifswaldu oraz Mario Kokowsky, prezesa firmy DEN GmbH działającej w sektorze infrastruktury IT.

Julita Miłosz-Augustowska z Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomroskiego opowiedziała o Modelowym Regionie Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin. To projekt, który dotyczy zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy mieszkańców, szkół, samorządów, instytucji naukowych, branży turystycznej, usług i gospodarki komunalnej, mobilności oraz właścicieli i dysponentów infrastruktury energetycznej. Projekt zmierza do zainicjowania przemian w obszarze energetyki i ekologii wysp Uznam i Wolin, a jego głównym beneficjentem będą mieszkańcy wysp oraz terenów sąsiednich.

Z kolei wspólny projekt Uniwersytetów z Greifswaldu i Szczecina, Ministerstwa Kultury i Spraw Społecznych Landu Meklemburgia- Pomorze Przednie, oraz Hochschule Wismar dotyczący przeciwdziałania otyłości u dzieci młodzieży przedstawił Dirk Scheer z kliniki Medigreif.

Intralogistycznym Know-how w regionie przygranicznym podzielił się Artur Kuśnierek z firmy Jungheinrich, która od 2018 roku ma w Szczecinie swoją filię. Ta niemiecka marka wyposaża w pojazdy i urządzenia do logistyki wewnętrznej m.in. firmy produkcyjne w regionie, w tym np. zlokalizowane w Szczecinie Garo - wytwórcę ładowarek elektrycznych do samochodów.

Podczas spotkania Antje Zibell, burmistrz Penkun zaprezentiowała projekt europejskiej szkoły kształcącej młodzież na potrzeby gospodarki, która ma powstać w zamku w jej miejscowości.

Uczestnicy Kręgu Gospodarczego poznali też nowe okazje do zainwestowania w Szczecinie-Skolwinie i w Kutnie. To oferty firmy Daniel’s Investment przedstawione przez Daniela Suchara.

O stabilnych perspektywach gospodarczych w Polsce mimo rosnących liczb zakażeń COVID-19 zapewniał z Warszawy dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej, dr Lars Gutheil. Podkreślał on przy tym, że głos mieszkańców pogranicza brany jest w tych trudnych czasach pod uwagę.

Partner artykułu:


Projekt "Dom Gospodarki"
Izba Przemysłowo-Handlowa Neubrandenburg Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
71-332 Szczecin
dg.szczecin.pl
Tel. +48 9148 607-73
Fax +48 9148 747-44
kontakt@dg.szczecin.pl


 

 

aktualizowano: 2021-04-18 18:18
Wszystkich rekordów:

Społeczność