Informacje

Informacje 2015-05-13

Amerykański gigant dostarczy Policom technologie

Grupa Azoty Police pozyskała globalnego dostawcę technologii do produkcji propylenu. Jest to kluczowa transakcja dla najnowszej, wartej prawie 1,7 mld zł inwesytcji w polickich zakładach chemicznych.

Anna Podolak, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police, Stanisław Gawłowski, sekrektarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Nigel Orchard, dyrektor generalny UOP Limited, Krzysztof Jałosiński, prezes Grupy Azoty Police, Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Rafał Kuźmiczonek, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police  /fot.: mab / Anna Podolak, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police, Stanisław Gawłowski, sekrektarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Nigel Orchard, dyrektor generalny UOP Limited, Krzysztof Jałosiński, prezes Grupy Azoty Police, Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Rafał Kuźmiczonek, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police /fot.: mab /
Umowa licencyjna została zawarta z firmą UOP należącą do koncernu Honeywell. Technologia UOPL umożliwi realizację projektu, który zakłada budowę instalacji do produkcji propylenu z propanu.
 
Amerykański dostawca najbardziej innowacyjnych technologii przemysłowych ma ponad 100 lat doświadczenia i jest notowany na liście 100 największych spółek na świecie. Honeywell UOP specjalizuje się w opracowywaniu i dostarczaniu technologii do rafinacji ropy naftowej, gazu ziemnego, przetwarzania i produkcji petrochemicznej głównych gałęzi przemysłu wytwórczego.
 
 - Instalacja do produkcji propylenu z propanu jest flagowym projektem nie tylko Grupy Azoty, ale będzie także wzorowym przykładem najnowocześniej instalacji tego typu w Europie. Dlatego podjęliśmy decyzję o wyborze amerykańskiego dostawcy, co zapewni najwyższą jakość oraz efektywność produkcji propylenu. Jednocześnie proces będzie mieć neutralny wpływ na środowisko naturalne – mówi Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu Grupy Azoty Police i wiceprezes Grupy Azoty. - W konkursie ofertowym braliśmy pod uwagę przede wszystkim cenę, ale także stopień innowacyjności, doświadczenie oraz skalę działalności oferenta - dodaje prezes.   
 
W uroczystości podpisania umowy Grupy Azoty Police z UOP udział wzięli m.in.: prezesz zarządu Grupy Azoty Police Krzysztof Jałosiński, dyrektor generalny UOP Limited Nigel Orchard oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski i marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 
 
Na podstawie podpisanych dokumentów zawarto umowy: licencyjną, gwarancyjną oraz  umowę o świadczeniu usług inżynieryjnych tzw. Basic Engineering. Ta ostatnia pozwoli na przygotowanie m.in. wstępnych planów instalacji. Wykonanie tego zadania przewiduje się do końca 2015 roku. Będzie ono podstawą do realizacji tzw. Szczegółowego Projektu Technicznego.
 
>> Więcej o najnowszej inwestycji polickich zakładów w artykule Największa w historii inwestycja Grupy Azoty powstanie w Policach
 
Pozytywną informacją w Grupie Azoty są również dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2015 roku. Przychody ze sprzedaży Grupy Azoty za pierwszy kwartał roku wyniosły ponad 2,8 mld zł (100 mln zł więcej niż w ubiegłym roku) przy zysku netto na poziomie blisko 306 mln zł (prawie 100 proc. więcej niż w 2014 roku). Złożyły się na to zyski netto we wszystkich spółkach należacych do grupy - puławskiej, kędzierzyńskiej i polickiej. Ta ostatnia zarobiła 51 mln zł wobec 17 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 746 mln zł wobec 632 mln w 2014 roku. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA Grupy Azoty również uległ poprawie o 163 mln zł, osiągając poziom 485 mln zł wobec 322 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 
- W standardowo najmocniejszym rokrocznie kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe, głównie za sprawą sytuacji w segmencie nawozowym. Przyczyniła się do tego łagodna aura, która sprzyjała wcześniejszemu rozpoczęciu wiosennego sezonu aplikacji nawozów w kraju. W segmentach tworzyw i chemii zauważalny był spadek cen produktów determinowany spadkami na rynku ropy i surowców ropopochodnych. W przypadku eksportu deprecjacja złotówki wzmocniła naszą konkurencyjność, a ceny surowców strategicznych poprawiły sytuację po stronie kosztowej – komentuje wyniki kwartału Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny m.in. za finanse.
 
AK
 
Tematy: inwestycja (310) | Police (76) | Grupa Azoty (29) | Zakłady Chemiczne Police (24) | wyniki finansowe (14) | Krzysztof Jałosiński (6) | Olgierd Geblewicz (6) | Andrzej Skolmowski (1) | Nigel Orchard (1) | Rafał Kuźmiczonek (1) | Stanisław Gawłowski (1) |
aktualizowano: 2018-07-04 14:45
Wszystkich rekordów: