Informacje

Informacje 2014-11-12

Ponad 20 mld zł w kontrakcie terytorialnym

Pogłębienie Odry, tunel w Świnoujściu, budowa S6... Środki na realizację m. in. tych przedsięwzięć zapisane są w podpisanym dzisiaj dokumencie między rządem a władzami województwa.

Wiceminister Adam Ździebło, marszałek Olgierd Geblewicz przed podpisanie kontraktu terytorialnego dla województwa zachodniopomorskiego /fot.: mab / Wiceminister Adam Ździebło, marszałek Olgierd Geblewicz przed podpisanie kontraktu terytorialnego dla województwa zachodniopomorskiego /fot.: mab /

Kontrakt terytorialny to nowy instrument służący porozumieniu pomiędzy samorządem a stroną rządową. Dokument zawiera przedsięwzięcia lokalne, które mają znaczenie ponadregionalne lub też są niezbędnym warunkiem rozwoju regionu.

Kontrakt obejmuje środki unijne i krajowe. Znalazły się w nim takie inwestycje jak budowa tunelu w Świnoujściu, pogłębienie Odry do 12,5 metra i poprawa dostępności do portu w Szczecinie. Jest też budowa drogi S6 i obwodnice Szczecinka i Wałcza, a także Odrzańska Droga Wodna.

W sferze infrastruktury transportowej zabrakło zachodniej obwodnicy Szczecina i dokończenia trasy S3 między Szczecinem a Świnoujściem. Powodem jest brak pieniędzy. Jak przekonują marszałek Olgierd Geblewicz i wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło, ta ostatnia inwestycja jest na ministerialnej liscie rezerwowej i jest duża szansa, że zostanie zrealizowana dzięki temu, że uda się zaoszczędzić trochę pieniędzy organizując przetargi na inne zadania. Pomóc mogą tez różnice kursowe walut. Pierwsza okazja do wpisania S3 do kontraktu będzie  w przyszłym roku.

Założenia projektu w prezentacji w pdf można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

mab

Tematy: zachodniopomorskie (41) | kontrakt terytorialny (1) |
aktualizowano: 2014-11-24 09:50
Wszystkich rekordów:

Społeczność