Informacje

Informacje 2011-02-17

Zakłady Chemiczne „Police” na finansowym plusie

Spółka w czwartym kwartale ubiegłego roku wypracowała 42,1 mln zł zysku. W całym 2010 roku były to 34,9 mln zł.
Zakłady Chemiczne Zakłady Chemiczne "Police" /fot.PŁ/

W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2010 roku Zakłady Chemiczne osiągnęły 570,9 ml. zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 40,5 proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 roku. Po czterech kwartałach sprzedaż była o 36 proc. wyższa niż w poprzednim roku.  Podobnie jak w poprzednim kwartale, 80 proc. przychodów stanowiła sprzedaż  nawozów. W ciągu całego roku, w tym segmencie spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 49,6 mln zł. Natomiast w segmencie bieli tytanowej - 10,7 mln zł.
 
Skonsolidowany wynik operacyjny po czterech kwartałach ZCh „POLICE” S.A. obniża strata z pozostałej działalności w wysokości 56,1 mln zł. W rezultacie, zysk netto po czterech kwartałach 2010 roku osiągnął poziom 25,7 mln zł, czyli o 449,4 mln zł więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W samym czwartym kwartale jest to natomiast o 147 mln zł więcej.
 
Jak przyznaje zarząd spółki, w osiągnięciu pozytywnych rezultatów finansowych pomogła im poprawiająca się koniunktura na nawozy. Nie byłaby ona jednak ich zdaniem wystarczająca, gdyby nie wdrożono planu restrukturyzacyjnego zakładów. Zakłada on, że do końca 2015 r. zostanie zwiększona konkurencyjność polickiej Spółki, obniżone koszty i zwiększona efektywność wykorzystania majątku, zaś aktywa nieoperacyjne zostaną sprzedane. Te zmiany wraz z dostosowaniem zatrudnienia do potrzeb zmieniającego się zakładu, mają przynieść efekt na poziomie 469,8 mln zł.

- Jestem przekonany, że zwiększenie efektywności produkcji i stworzenie jasnej struktury zatrudnienia oraz naprawa finansów wyprowadzi „Police” na ścieżkę wzrostu – przekonuje nowy prezes spółki Krzysztof Jałosiński. - Wyniki trzeciego i czwartego kwartału są tego zapowiedzią, ale problemem jest nadal wysokie zadłużenie firmy i powiązane z tym pozyskanie na atrakcyjnych warunkach stabilnego finansowania.

KZ
 

Tematy: przemysł (83) | Police (76) | pieniądze (13) |
aktualizowano: 2011-02-24 08:48
Wszystkich rekordów: