Informacje

Informacje 2017-12-21

Zbadali wpływ sztandarowej imprezy na gospodarkę Szczecina

Ponad 50 zł dziennie na atrakcje wydawały dwie trzecie uczestników wydarzenia. Są wyniki badania „Wpływ finału regat The Tall Ships Races 2017 na gospodarkę Szczecina”.
Wielki finał regat 2017 /fot.: Mat. prasowe Żegluga Szczecińska / Wielki finał regat 2017 /fot.: Mat. prasowe Żegluga Szczecińska /
Raport na zlecenie miasta opracowali eksperci z firmy badawczej Zarzecki, Lasota i Wspólnicy. W badaniu (poprzez ankiety) udział wzięło ponad 2 tys. osób – mieszkańców, turystów i przedsiębiorców, którzy prowadzili w trakcie imprezy biznes pod żaglami
 
98 proc. przedsiębiorców prowadzących punkty stałe i tymczasowe na obszarze imprezy dobrze lub raczej dobrze oceniło organizację. Tyle samo uważało, że wydarzenie, to dobra forma promocji miasta w Polsce. 41 proc. stałych i 23 proc. tymczasowych punktów oceniło ruch w trakcie TTSR jako zdecydowanie większy niż zwykle. 
 
Najwięcej turystów polskich przyjechało do Szczecina z Wielkopolski, a zagranicznych z Niemiec (39 proc.) i Wielkiej Brytanii (12 proc.).
 
Z badania wynika, że najwięcej uczestników regat – 29 proc. polskich i 31 proc. zagranicznych – dziennie na atrakcje wydawało kwotę w przedziale 51-100 zł. Ponad 100 zł dziennie wydawała podobna liczba ankietowanych Polaków co turystów zagranicznych (odpowiednio 27 i 28 proc.)
 
Ile dziennie wydawali na pobyt w Szczecinie? Nic - odpowiedziało 31 polskich ankietowanych i 30 proc. zagranicznych. Co może świadczyć o tym, że przyjechali z okolicy, także z niemieckich przygranicznych miejscowości. 25 proc. Polaków i 23 proc. turystów z zagranicy stwierdziło, że wydali od 101 do 300 zł dziennie.
 
Łącznie podczas imprezy turyści wydali w Szczecinie od 89 do 258,8 mln zł. Autorzy raportu wydatki te obliczyli w dwóch wariantach na podstawie szacowanej liczby uczestników. Problem w tym, że inne dane otrzymali od szacującego tę liczbę operatora sieci komórkowej – podał ok. 600 tys. uczestników, a inne od policji – ok. 1,2 mln osób. 
 
Szczecin wydał na organizację imprezy ok. 21 mln zł, w tym ok. 16 mln zł własnego budżetu.
 
Przedsiębiorcy, mieszkańcy i turyści lepiej ocenili organizację tegorocznej imprezy niż jej poprzednich edycji – wynika z raportu. 
 
Na pytanie, czego im brakowało, uczestnicy TTSR najczęściej odpowiadali: więcej parkingów, sanitariatów i więcej informacji. Zagraniczni turyści dorzucali jeszcze więcej noclegów. 
 
ata
aktualizowano: 2018-01-10 23:36
Wszystkich rekordów:

Społeczność