Informacje

Informacje 2017-11-09

Zarząd ST3 Offshore wycofał wniosek o upadłość

Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek nowego zarządu ST3 Offshore o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a zarząd spółki wycofał wniosek o upadłość złożony przez poprzedników - informuje zarząd największej szczecińskiej fabryki. 

Fabryka ST3 Offshore w Szczecinie  /fot.: Mat. ST3 Offshore / Fabryka ST3 Offshore w Szczecinie /fot.: Mat. ST3 Offshore /
Sprawę rozpatrywał Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum. A jego orzeczenie, jak wyjaśnia Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka firmy w przesłanym do mediów komunikacie, "oznacza formalną możliwość wdrożenia programu naprawczego i ustabilizowania sytuacji spółki".
 
- Wydana w ostatnim tygodniu października decyzja sądu pozwala na normalną działalność firmy. To dla nas bardzo dobra informacja - mówi Andrzej Czech, prezes zarządu ST3 Offshore sp. z o.o. – Złożony przez obecny zarząd wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego został dobrze oceniony przez sąd, który przychylił się także do wyznaczenia zaproponowanego przez nas nadzorcy sądowego.
 
Nadzorca sądowy będzie czuwał nad przygotowaniem i realizacją postępowania układowego. Spółka ma zaktualizować i przedstawić sądowi m. in. plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. 
 
- Sąd już wyznaczył nadzorcę sądowego - mówi sędzia Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.
 
„Firma jednak już na etapie rozpatrywania wniosku o restrukturyzację spłaciła 50 proc. wymagalnych wierzytelności. Do osiągnięcia pełnej stabilizacji sytuacji spółki konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami. Przyjęty układ pozwoli na systematyczne wywiązywanie się z pozostałych należności według ustalonych terminów i zasad oraz na kontynuowanie działalności w przyszłości, szczególnie w perspektywie lat 2020-2030, kiedy to planowane są znaczące inwestycje w farmy wiatrowe w rejonie Morza Północnego oraz Bałtyku, w tym budowa polskich farm wiatrowych” - czytamy w komunikacie. - „Podpisane w ubiegłym miesiącu porozumienia z właścicielami i klientami ST3 Offshore otworzyły nowy rozdział w funkcjonowaniu fabryki. Dotychczasowy mniejszościowy właściciel  - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS - objął 80 proc. udziałów w spółce i tym samym przejął nad nią pełną kontrolę operacyjną.  W wyniku negocjacji z Dong Energy – głównym zleceniodawcą spółki - ustalony został nowy harmonogram realizacji kontraktu. Prace postępują według ustalonego planu, a zakończenie kontraktu planowane jest na połowę przyszłego roku”.
 
ST3 Offshore to producent fundamentów, platform pośrednich i innych konstrukcji stalowych dla  morskich farm wiatrowych. Największa szczecińska fabryka działa na Ostrowie Brdowskim. O tym, że ma kłopoty wiadomo od września.
 
redzm
 
Tematy: ST3 Offshore (4) |
aktualizowano: 2017-11-20 11:33
Wszystkich rekordów:

Społeczność