Informacje

Informacje 2018-02-13

Ten sektor usług ma tu potencjał. Powstał szczeciński oddział ABSL

Blisko 4,2 tys. osób zatrudniają działające na terenie Szczecina centra usług dla biznesu – szacuje Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL. Największa polska organizacja zrzeszająca takie centra otworzyła swój szczeciński oddział.
Konferencja, na której oficjalnie ogłoszone zostało otwarcie szczecińskiego oddziału ABSL /fot.: Mat. UM Szczecin / Konferencja, na której oficjalnie ogłoszone zostało otwarcie szczecińskiego oddziału ABSL /fot.: Mat. UM Szczecin /
- Według naszych szacunków wzrost zatrudnienia w sektorze usług dla biznesu w Szczecinie wyniósł w ubiegłym roku ok. 12 proc. To nieco mniej niż średnioroczny wzrost w całym sektorze, szacowany na ok. 15 proc. Widać zatem potencjał miasta, zwłaszcza że działa tu dużo uczelni kształcących na kierunkach, które ułatwiają znalezienie pracy w firmach z branży, którą reprezentujemy. Jesteśmy tu po to aby pomóc ten potencjał uwolnić - mówi Paweł Panczyj, członek zarządu ABSL.
 
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL) to organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
Członkami ABSL są firmy reprezentujące 54 proc. zatrudnienia w sektorze (ok. 143 tys. miejsc pracy), które średniorocznie tworzą kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy
 
Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg. struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne.
 
Otwarcie ósmego oddziału związku w Szczecinie ogłosili dziś (wtorek 13 lutego) na konferencji prasowej przedstawiciele ABSL i prezydenci miasta.
 
Jak szacuje ABSL, w Szczecinie zatrudnionych jest niecałe 2 proc. osób pracujących w tym sektorze w kraju. A udział pracowników zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym wynosi ok. 2,4 proc. (np. w Bydgoszczy, Lublinie czy Rzeszowie dwa lub nawet trzy razy więcej).
 
Centra usług wspólnych zlokalizowane w Szczecinie rozwijają się nie tylko pod względem liczby zatrudnianych osób, ale także zwiększają liczbę obsługiwanych procesów oraz podnoszą ich jakość odchodząc od procesów transakcyjnych w stronę tych bardziej kompleksowych. Daje to nowe możliwości kandydatom wychodzącym na rynek pracy, absolwentom szczecińskich uczelni, a także specjalistom, których łatwiej będzie zatrzymać w Szczecinie - uważa Edyta Janas z Randstad Sourceright, partnera strategicznego ABSL.
 
Aby rozwijały się nowoczesne usługi dla biznesu, potrzebni są pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i znajomością języków obcych oraz powierzchnie biurowe.
 
- Dostępność wykształconych pracowników to w tej chwili w branży nowoczesnych usług dla biznesu jedno z największych wyzwań. Coraz trudniej o nich w dużych ośrodkach – Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Dlatego inwestorzy coraz chętniej spoglądają w stronę mniejszych miast, takich jak Szczecin. Jeśli nałożymy na to wzmożone zainteresowanie inwestorów, m. in. z takich sektorów jak finanse-bankowość-ubezpieczenia czy nowoczesne technologie, to jasno widać, że Szczecin ze swoją infrastrukturą, położeniem czy liczbą studentów i absolwentów, może dużo zaoferować potencjalnym inwestorom. Chcemy blisko współpracować z miastem, aby sektor nowoczesnych usług biznesowych mógł się w Szczecinie dynamicznie rozwijać – tłumaczy Kamil Pilarski, dyrektor szczecińskiego oddziału ABSL.
 
Karol Patynowski, dyrektor ds. rynków regionalnych, JLL: - Szczecin, z zasobami biurowymi na poziomie blisko 160 tys. m kw. jest siódmym największym rynkiem poza Warszawą. W ubiegłym roku wynajęto tutaj prawie 15 tys. m kw. biur, a w budowie pozostaje blisko 3 tys. m kw. powierzchni. Prognozujemy jednak, że kolejne lata powinny przynieść wzrost liczby nowoczesnych biurowców, co będzie spowodowane przede wszystkim dalszym rozwojem sektora usług dla biznesu. Firmy z tej branży poszukują nowoczesnej powierzchni biurowej oferującej komfortowe warunki pracy i gotowej pomieścić zespoły liczące kilkuset pracowników.
 
Jak podaje biuro prasowe Urzędu Miasta, w Szczecinie pierwsze centra usług dla biznesu powstały jeszcze pod koniec lat 80. XX w., a pierwsi inwestorzy zagraniczni weszli na lokalny rynek pod koniec lat 90. "Dziś w Szczecinie funkcjonuje 31 takich ośrodków, świadczących usługi w językach obcych: centra usług wspólnych, firmy wyspecjalizowane w outsourcingu procesów biznesowych, outsourcingu IT czy centra badawczo-rozwojowe. Są wśród nich takie marki jak 3Shape, Arvato Polska, Asseco, BrightONE, Coloplast, Convergys, Dansk Supermarked Group, DGS Business Services, Diebold Nixdorf, Genpact, GlobalLogic, Intive, Metro Services, Mobica, Tieto czy UniCredit.   
 
Obecnie w Szczecinie swoje centra usług dla biznesu ma 9 firm zrzeszonych w ABSL: Arvato Polska, Dansk Supermarked Group, DGS Business Services, Diebold Nixdorf, Genpact, GlobalLogic, Intive, UniCredit Business Integrated Solutions oraz Metro Services. Zatrudniają one łącznie ponad 2 tys. osób, czyli 50 proc. pracowników sektora w Szczecinie". 
 
 
redzm
aktualizowano: 2018-03-15 10:18
Wszystkich rekordów: