Informacje

Informacje 2018-12-20

Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu - znamy szczegóły

Efektem inwestycji będą o połowę większe moce w zakresie regazyfikacji, nowy zbiornik do przechowywania surowca oraz mozliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych. Inwestor, Polskie LNG, szuka wykonawcy.

 /fot.: mat. Polskiego LNG / /fot.: mat. Polskiego LNG /

Inwestycja była zapowiadana w 2017 roku. 19 grudnia tego roku Polskie LNG oficjalnie poinformowało o rozpoczęciu postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę trzech kluczowych elementów Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Są nimi: trzeci zbiornik, dodatkowe instalacje procesowe zwiększające moc regazyfikacyjną oraz instalacja przeładunkowa LNG wraz z bocznicą kolejową. Realizacja tych zamierzeń nie tylko dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale również pozwoli zaoferować nowe usługi, które będą mogły być świadczone klientom  krajowym i zagranicznym.

Opublikowane ogłoszenie rozpoczyna postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy rozbudowy terminalu LNG, które zakłada realizację  trzech głównych elementów. Pierwaza to dodatkowe instalacje regazyfikacyjne - zwiększające nominalną moc regazyfikacyjną terminalu z 5 do 7,5 mld Nm3/rocznie. Kolejny element to trzeci zbiornik LNG – zwiększający elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniający optymalną zdolność procesową składowania surowca. Trzeci element to instalacja przeładunkowa LNG na kolej – rozszerzająca zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiająca dotarcie do nowych potencjalnych klientów.

Proces przetargowy zakłada etap prekwalifikacji oferentów, negocjacje z oferentami zakwalifikowanymi na tzw. „krótką listę” oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą do końca 2019 roku. Osiągnięcie przepustowości 7,5 mld Nm3/rocznie planowane jest na 2021 rok. Pozostałe dwa projekty w założeniu  mają zostać ukończone w drugim kwartale 2023 roku. Program Rozbudowy Terminalu LNG zakłada realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach rozbudowy powstanie również czwarty element - dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania. Nowe nabrzeże, realizowane wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będzie przedmiotem odrębnego przetargu, planowanego do uruchomienia jeszcze na przełomie tego roku.

- Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu jest kluczową inwestycją dla Polski, budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w Regionie. Program Rozbudowy Terminalu jest kolejnym krokiem, który umocni naszą pozycję. Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Nowe funkcjonalności terminalu pozwolą nam na nie odpowiedzieć i co ważne, będziemy pierwszymi, którzy zaoferują tak szeroki wachlarz usług. – powiedział Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG

Do połowy grudnia 2018 roku terminal przyjął i rozładował  22 statki ze skroplonym gazem ziemnym, a w sumie od początku swojego funkcjonowania aż 46 statków. Do tej pory wyjechały ze Świnoujścia 3604 załadowane gazem cysterny.

SG

Tematy: Świnoujście (64) | terminal LNG (5) |
aktualizowano: 2019-01-14 11:07
Wszystkich rekordów: