Informacje

Informacje 2020-04-30

Pożyczka płynnościowa już dostępna. Dla kogo? Jak ją otrzymać?

Polska Fundacja Przedsiębiorczości współpracując z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiła nabór wniosków o udzielenie pożyczki płynnościowej dla MŚP. Oferta jest atrakcyjna: brak kosztów oprocentowania, półroczna karencja w spłacie, proste formalności.

Wnioski o pożyczkę płynnościową można składać na www.pfp.com.pl oraz w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (na zdjęciu) /fot.: mab / Wnioski o pożyczkę płynnościową można składać na www.pfp.com.pl oraz w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (na zdjęciu) /fot.: mab /

Właściciele mikro-, małych i średnich firm w północnej i zachodniej Polsce mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową. Pożyczki są nieoprocentowane – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Wnioski można składać elektronicznie poprzez stronę internetową Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.  Pożyczka to element rządowej tarczy antykryzysowej.

Pożyczka płynnościowa jest kierowana do przedsiębiorców, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczkę finansuje unijny Program Inteligentny Rozwój.

Doraźna pomoc na korzystnych warunkach Pożyczka płynnościowa z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. W praktyce przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe. Dotacja jest udzielana równolegle z podpisaniem umowy o pożyczkę – bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów. - Pożyczka płynnościowa to kolejne ważne wsparcie dla firm z sektora MŚP – Bank Gospodarstwa Krajowego od pierwszych dni kryzysu aktywnie wspiera polskich przedsiębiorców w regionach i robi to poprzez zmiany i ułatwienia w dotychczasowych programach. Do tego pakietu wsparcia dołącza nowy produkt – pożyczka płynnościowa z programu Inteligentny Rozwój, która jest już dostępna u naszego partnera, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pożyczka będzie dostępna w całej Polsce i już wkrótce zostanie uruchomiona przez kolejnych naszych partnerów w regionach – mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK.

Pozostałe korzyści:

  • Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
  • Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
  • Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln złotych.
  • Brak wymogu wkładu własnego
  • Okres spłaty do 6 lat

 

Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki i przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków firma ma aż 6 miesięcy.

Wnioski o pożyczkę można składać przez stronę internetową Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP), www.pfp.com.pl lub w oddziałach PFP. Procedury przyznawania pożyczek są wyjątkowo proste. Poza dokumentacją wymaganą przez instytucje finansujące (lista dostępna na ich stronach internetowych), przedsiębiorca we wniosku pożyczkowym powinien zawrzeć także plan, w którym przedstawi prognozę poprawy płynności finansowej firmy rozłożoną w czasie.

- Cieszymy się, ze możemy współpracować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udzielaniu tak ważnych w obecnej sytuacji pożyczek. Pożyczka płynnościowa ma wiele korzyści dla przedsiębiorcy, ale jej istotą jest to, że jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Oznacza to, że przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe – czyli tyle, ile pożyczył. Pożyczkę można przeznaczyć na bieżące potrzeby firmy, pensje pracowników, wynajem lokalu czy zaległe faktury u podwykonawców. Przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia pożyczki, ponadto nie wymagamy żadnego wkładu własnego, a okres spłaty wynosi aż do 6 lat – tłumaczy Barbara Bartkowiak, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela pożyczek przedsiębiorcom z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

SG 

Tematy: Polska Fundacja Przedsiębiorczości (68) | BGK (2) | pożyczka płynnościowa (1) |
aktualizowano: 2020-05-14 09:51
Wszystkich rekordów:

Społeczność