Informacje

Informacje 2017-10-09

Największa szczecińska fabryka pod kontrolą spółki skarbu państwa

Kontrolowany przez Polską Grupę Zbrojeniową fundusz inwestycyjny MARS objął niespełna 80 proc. udziałów w ST3 Offshore sp. z o.o. Zmieniono również umowę spółki, która obecnie zapewnia funduszowi pełną kontrolę operacyjną – informuje biuro prasowe MS TFI.
Fabryka ST3 Offshore w Szczecinie  /fot.: Mat. ST3 Offshore / Fabryka ST3 Offshore w Szczecinie /fot.: Mat. ST3 Offshore /
Funkcjonująca na Ostrowie Brdowskim fabryka ST3 Offshore to producent fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych.
 
 
Teraz MS TFI informuje, że zakończyły się trwające od połowy sierpnia wielostronne negocjacje w sprawie przyszłości szczecińskiego zakładu. 3 października 2017 podpisane zostały akty notarialne.
 
„Strony – duński koncern DONG Energy, belgijsko-holenderski GeoSea, niemiecko–szwajcarskie konsorcjum banków i ubezpieczycieli, niemiecki fundusz inwestycyjny VTC oraz polski fundusz MARS wynegocjowały porozumienie, dzięki któremu ST3 Offshore będzie mogło kontynuować produkcję oraz przeprowadzić restrukturyzację” - czytamy w komunikacie MS TFI. - „Uzyskane porozumienie nie oznacza jednak, że wszystkie problemy spółki zostały automatycznie rozwiązane. Plan powiedzie się tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki: ST3 sprawnie dokończy kontrakt dla Dong Energy i zdobędzie nowe zamówienia, dotychczasowi wierzyciele zawrą ze spółką pod nadzorem sądu układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wszystkie strony negocjacji zrealizują podjęte zobowiązania”.
 
W komunikacie jest zastrzeżenie, że objęcie przez MARS udziałów ST3 Offshore oraz zmiana umowy spółki wymagają rejestracji we właściwym sądzie.
 
Czytamy także: „W wyniku negocjacji uzgodniono, że zaangażowanie funduszu MARS nie przekroczy 15 proc. wynegocjowanej kwoty i będzie rozłożone w czasie”. Co o znaczy? Jaka jest wartość transakcji? Na te pytania MS TFI nie udziela odpowiedzi. Jak tłumaczy „ze względu na objęcie zasadniczej części porozumienia tajemnicą handlową”.   
 
„Uzyskanie tak korzystnego dla Funduszu rezultatu było możliwe dzięki zdobyciu przez menedżerów desygnowanych przez MARS zaufania kluczowych klientów Spółki oraz umiejętności zbudowania korzystnych koalicji w trakcie negocjacji. Fundusz szacuje, że uzyska zwrot z inwestycji w ciągu dwóch lat, zaś wartość przejętego pakietu udziałów wzrośnie w tym okresie kilkukrotnie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w wyniku transakcji MARS uchronił przed utratą środki zainwestowane w spółkę w latach 2013-2016” - pisze w komunikacie biuro prasowe. - „Ważnymi przesłankami za podjęciem niniejszej decyzji inwestycyjnej było zadbanie o interesy należących do MARS spółek bezpośrednio sąsiadujących lub kooperujących z ST3 Offshore: MSR Gryfia, Szczecińskiego Parku Przemysłowego oraz Energomontażu Północ-Gdynia. Duże znaczenie miało również odzyskanie możliwości uregulowania zobowiązań wobec lokalnych szczecińskich podwykonawców, których działalność jest korzystna dla MSR Gryfii i SPP. Uzyskanie kontroli nad ST3 Offshore leży także w interesie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdyż – gdyby zapadła tego typu decyzja –infrastruktura spółki mogłaby zostać wykorzystana do produkcji okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Ponadto przejęcie większościowego pakietu udziałów i kontroli nad ST3 Offshore jest zgodne z realizowaną przez PGZ SA strategią rozwoju i konsolidacji aktywów przemysłu morskiego”. 
 
mab, zm
Tematy: Mars (5) | ST3 Offshore (4) |
aktualizowano: 2017-10-19 08:55
Wszystkich rekordów:

Społeczność